Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА,


СКЪПИ ТВОРЦИ И УЧИТЕЛИ, ХОРА НА ДУХА,


В НАВЕЧЕРИЕТО СМЕ НА ЕДИН ОТ НАЙ-ДУХОВНИТЕ, НАЙ-СВЕТЛИТЕ

И НАЙ-БЪЛГАРСКИТЕ ДНИ В ПРАЗНИЧНИЯ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРИЯ – 24 МАЙ

ikona

24 май – на тази дата честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост.
С празника на буквите почитаме Светите братя Кирил и Методий – създатели на славянската азбука.

Датата 24 май е станала празнична в календара преди много, много столетия. Денят на Светите братя бил отбелязван като църковен празник още през XI век, а като всенароден Ден на просветата бил честван за първи път през 1851 г. в гр. Пловдив.

Празникът на буквите е специална дата за всички нас. Където и да се намира, всеки българин пази спомена от жизнерадостната атмосфера в този майски ден.
Кирил и Методий са родени в Солун (днешна Гърция). Методий – през 810 г., а Кирил – през 827 г. До наши дни са достигнали сведения само за по-важни събития в живота им. Семейството на двамата братя било многочислено. Баща им,който се казвал Лъв, бил високопоставен военен управител, а майка им се казвала Мария.
Тъй като Лъв починал рано, грижата за двамата братя поел чичо им Теоктисто – висш държавник във Византийската империя. С годините двамата братя си изградили авторитет на уважавани и начетени личности и изпълнявали важни държавни мисии: Кирил станал преподавател по философия в Магнаурската школа, а Методий бил назначен за игумен на манастира Полихрон.
През 855 г. братята създали глаголицата – славянската азбука. От 862 г. двамата се заели да популяризират християнството на славянски език във Великоморавия. Кирил починал в Италия на 14 февруари 896 г. и бил погребан в базиликата „Св. Климент“ в Рим. Методий продължил да разпростронява славянската писменост до смъртта си на 6 април 885 г. Двамата братя били обявени по-късно за светци и за духовни покровители на Европа. 

ikona2

Кирил и Методий имали много последователи и обучили голям брой ученици, които продължили просветителското им дело.

Известни са имената само на няколко от тях – Сава, Климент, Горазд, Наум и Ангеларий. След смъртта на Кирил и Методий тогавашната историческа обстановка в Западна Европа се изменила и учениците били подложени на преследване. Като търсили къде да продължат делото си, те достигнали Белград. Тогава княз Борис I създал два книжовни центъра – за църковно обучение в Охрид и за просветно-книжовна дейност в столицата, преместена по-късно в Преслав.

Така били създадени Охридската и Преславската книжовни школи. С годините учениците на Кирил и Методий превели и съставили много сборници с текстове. В резултат на просветната и книжовната им дейност, България станала основен център на славянската писменост.

Думата „азбука“ произлиза от имената на първите две букви от глаголицата – азъ и боукы. Английската дума за азбука „alphabet“ пък се получава от имената на първите две букви от гръцката азбука – алфа и бета.

На каква азбука пишем: глаголица или кирилица?

ikona3

Глаголицата е азбуката, която била създадена от двамата братя. Техните ученици  създали по-лесни за изписване букви и тази азбука била наречена кирилица в чест на Кирил. Около 10 % от държавите на планетата днес пишат на кирилица.

Глаголицата представлява система от графики. Тя се е състояла от 38 букви, предназначени да отразяват съвсем точно звуковите особеностина старобългарския език. Кирилицата била създадена към края на IX век вероятно в Преславската книжовна школа. Тази азбука включвала 24 букви от гръцката азбука. Към тях били добавени още няколко букви, които отразявали спецификите на старобългарската реч. Кирилицата и глаголицата се ползвали едновременно в продължение на няколко века. На глаголица били писани църковните книги, а на кирилица – светските. Постепенно обаче новата азбука изместила глаголицата. 

Върви, народе възродени!

„Върви, народе възродени“ е химнът на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Текстът и мелодията са едно от първите неща, които всеки малък ученик научава в училище.

Историята на създаването на химна е доста любопитна. Автор на текста е поетът Стоян Михайловски, който написал стихотворението в Русе. публикувал го за пръв път в сп. „Мисъл“ през 1892г. Първоначалният текст бил от 14 строфи и нееднократно през годините бил съкращаван и променян.

През 1901 г. композиторът Панайот Пипков открил стихотворението в учебника на свой ученик. Изключително вдъхновен, той написал музиката към него само за около четвърт час.

                                           В ДЕНЯ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОТДАВА ПОЧИТ И ПРИЗНАНИЕ НЕ САМО КЪМ ВЕЛИКИТЕ НАШИ ДУХОВНИ ВОДАЧИ ОТ МИНАЛОТО, НО И КЪМ СЪВРЕМЕННИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ – УЧИТЕЛИ, ТВОРЦИ НА СВОБОДНОТО СЛОВО, ДЕЙЦИ НА ПРОСВЕТАТА И КУЛТУРАТА, КЪМ ТЕХНИТЕ УСИЛИЯ, УПОРИТ ТРУД И ТАЛАНТ, ОТДАВА СВОЯТА ПРИЗНАТЕЛНОСТ И УВАЖЕНИЯ КЪМ ВСИЧКИ, КОИТО СЪХРАНЯВАТ КНИЖОВНОСТТА, КЪМ ПАЗИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАЩИНАТА, КЪМ УЧИТЕЛИТЕ НА НАШИТЕ ДЕЦА – БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ!
НЕКА ЗАПАЗИМ СВОЕТО НАЙ-ГОЛЯМО БОГАТСТВО – ПИСМЕНОСТТА И НЕКА ГОРДО ДА ГО ПРЕДАВАМЕ НА ПОКОЛЕНИЯТА!

                                                 ГРАД СОФИЯ                                                           КЛЪСТЪРЕН СЪВЕТ НА ТК“КОПРИНА“

Read Full Post »


 УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

akcizat-za-goriva-v-agrosektora-shte-se-vazst

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ 2016 ГОДИНА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПУБЛИКУВА НА ОФИЦИАЛНАТА СИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ (ЗПЗП). ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА БЯХА СВЪРЗАНИ С НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СХЕМАТА ЗА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ  „ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА АКЦИЗНАТА СТАВКА НА ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН В ПЪРВИЧНО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО“

В ПРЕДЛОЖЕНИЕТО БЕ ОПИСАН МЕХАНИЗМЪТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДЪРЖАВНА ПОМОЩ ПОД ФОРМАТА НА ОТСТЪПКА ОТ АКЦИЗА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА ИЗПОЛЗВАН ЗА МЕХАНИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ПЪРВИЧНОТО ЗЕМЕДЕЛСКО ПРОИЗВОДСТВО. БЕ ПРЕДВИДЕНО ВМЕСТО ДОСЕГАШНИТЕ ВАУЧЕРИ ЗА ГОРИВО ДА СЕ ИЗПЛАЩАТ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА. ОБЛЕКЧАВА СЕ И КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПОМОЩТА, И НАМАЛЯВАНЕ НА БЮРОКРАЦИЯТА. С ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА СЕ ПРЕДВИЖДА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЕТО СИ ЕДНОКРАТНО И ДА ПОЛУЧАВАТ  ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НАВЕДНЪЖ. ОТПАДА И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ВОДЕНЕ НА ДНЕВНИКА – ГОРИВОТО, КОЕТО ЩЕ ПОДЛЕЖИ НА ПОДПОМАГАНЕ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ НА БАЗА НА МЕТОДИКА НА МИНИСТЕРТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ.

МЕСЕЦ СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТОЙ ВЛЕЗЕ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. НА 19 МАЙ 2016 ГОДИНА ПРОЕКТОЗАКОНЪТ МИНА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ И КАКВО ПРИЕХА ДЕПУТАТИТЕ, ВИЖТЕ:

                                                                                                  Акцизът за горива в агросектора ще се възстановява с пари, а не с ваучери !

                 Изплащането на частта от акциза, подлежаща на възстановяване, ще се извършва от Агенция Митници по реда на Закона за акцизите и данъчните складове в рамките на годината, следваща годината, в която той е платен

                 Помощта по държавната помощ за намалена акцизна ставка на газьола за селскостопанско производство ще се предоставя под формата на парични средства – възстановяване на част от стойността на акциза, а не, както досега – под формата на ваучери за гориво, става ясно от приетите на първо четене в Парламента промени в Закона за подпомагане на земеделските производителите.

                 С промените се облекчава и процесът по кандидатстване за помощта, като се предвижда земеделските стопани да подaват заявление за кандидатстване еднократно в общинските служби по земеделие, като подават заявление и копия от фактури за закупен през предходната година газьол, показа справка на Фермер.БГ. Помощта ще се получава наведнъж.

                 Максимално допустимото количество газьол в литри, за който ще се възстановява част от стойността на акциза, ще се изчислява въз основа на допустимите за подпомагане площи и/или установени животни. Изчисленията ще се правят въз основа на утвърдена от земделския министър методика.
Изплащането на частта от акциза, подлежаща на възстановяване, ще се извършва от Агенция Митници по реда на Закона за акцизите и данъчните складове в рамките на годината, следваща годината, в която той е платен.

                 Схемата ще може да се прилага за календарните от 2015 до 2020 година, включително след получаване на окончателен номер в Регистъра на държавните помощи на ЕК.

                  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЕКИПЪТ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА БЛАГОДАРИ НА НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ И НА FERMER.BG

ГРАД СОФИЯ

20.05.2016

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЪР „КОПРИНА“,


            ЩО Е ТО МАЛКО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО И ИМА ЛИ ТО ШАНС ЗА РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ? – ЗАДАВАМЕ СИ ТОЗИ ВЪПРОС, ЗАЩОТО МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПУБЛИКУВА НАДЯВАМЕ СЕ ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ПОДМЯРКА 6.3 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МАЛКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА.“ НА САЙТА НИ ЗАДАВАТЕ ВЪПРОСА С КОЛКО ЩЕ ЗАКЪСНЕЕ ОТВАРЯНЕТО НА ПОДМЯРКАТА И КАКВИ СА ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБАТА. ОТГОВОР ЩЕ ПОЛУЧИТЕ В СЛЕДВЩИЯ МАТЕРИАЛ, НО ПРЕДИ ТОВА МАЛКО ЦИФРИ И АНАЛИЗ: „СПОРЕД ТЕМАТИЧНАТА ПОДПРОГРАМА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ СА 85780, КОЕТО Е 23.2% ОТ ВСИЧКИ СТОПАНСТВА В БЪЛГАРИЯ. ПОЧТИ ВСИЧКИ МАЛКИ СТОПАНСТВА РАЗВИВАТ ДЕЙНОСТ КАТО ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ КАТО САМО 520 СТОПАНСТВА СА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА. ИНТЕРЕСНА Е И СТАТИСТИКАТА ЗА ГОЛЕМИНАТА НА СТОПАНСТВАТА (СПО). ОТ ВСИЧКИ МАЛКИ СТОПАНСТВА  69.3%  СА С РАЗМЕР ДО 3990 ЕРВО, А ОСТАНАЛИТЕ 30.7% ИМАТ РАЗМЕР ОТ 4000 ДО 7999 ЕВРО.
СПОРЕД КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА СТОПАНСТВО В ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ С 2000 ЕВРО (СПО) ЩЕ ПОЛУЧИ  2000 X 0,033= 6.6 ТОЧКИ. ПОСМЪРТНО ТОЗИ КРИТЕРИИ НЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА МАЛКОТО СТОПАНСТВО ДА СЕ КЛАСИРА ПО ПОДМЯРКА 6.3

 КАК ИЗГЛЕЖДА НАРЕДБАТА ЗА МАЛКИТЕ СТОПАНСТВА ПО ПОДМЯРКА 6,3 СЛЕД ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ?

Министерството на земеделието публикува последния вариант на наредбата за прилагане на подмярка 6,3 от програмата за селските райони за отпускане на стартова помощ за развитието на малки стопанства, съобщиха от ведомството. По тази мярка ще се отпускат по 15 хиляди евро на малките стопанства, чийто икономически размер, изчислен в стандартен производствен обем (СПО) е в границите от 2 000 евро до 7 999 евро. Тази помощ се дава на два транша – 10 хил. при самото одобрение на заявлението и 5 хил. евро след проверка на изпълнението на бизнес плана.
Четири са приоритетите, по които ще се определят дребните стопанства – да са животновъди, да произвеждат плодове или зеленчуци, да биопроизводители или да са в планински райони. Изрично се посочва, че помощта не се дава за производители на тютюн.
За подпомагане могат да кандидатстват физически лица, навършили 18 години, еднолични търговци (ЕТ), еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД) или дружества с ограничена отговорност (ООД), регистрирани по Търговския закон; кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите.
Към датата на подаване на заявлението за подпомагане лицата по ал. 1 трябва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) наричана по-нататък „Наредба № 3 от 1999 г.“; да са получили от земеделска дейност най-малко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната календарна година; да. са собственици, наематели и/или арендатори на цялата налична в земеделското стопанство земя; да са собственици и/или ползватели на животновъдните обекти, сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност, в случай че развиват такава; са микропредприятия или малки предприятия по смисъла на чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за малките и средните предприятия;
Повторно подпомагане по тази подмярка не се допуска. Същото се отнася и ако кандидатите са били одобрявани по следните наредби:
а) Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн. ДВ. бр. 22 от 2015 г.);
б) Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 84 от 2015 г.);
в) Наредба № 9 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (обн. ДВ. бр. 42 от 2008 г.);
г) Наредба № 14 от 2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (обн. ДВ. бр. 40 от 2015 г.);
Също не се допускат до кандидатстване и фермери, които през последните 5 години са получавали подпомагане по мярката за „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“ от старата ПРСР 2007 -2013 г.
Когато кандидатите имат издадени заповеди за одобрение по старата ПРСР, те могат да кандидатстват и по подмярка 6,3, в следните случаи:
а) успешно са приключили петгодишния си ангажимент по Наредба № 28 от 2008 г. и е изтекла петата стопанска година от изпълнението на бизнес плана и
б) са получили всичките плащания по реда на Наредба № 28 от 2008 г., и в) е изтекла стопанската година, през която са подали заявка за петото си плащане по реда на Наредба № 28 от 2008 г.
(3) За едноличните търговци по ал. 1, т. 2, които са регистрирани през годината на кандидатстване в Търговския регистър и като земеделски стопани по реда на Наредба №3 от 1999 г. обстоятелствата по ал. 2, т. 2 и 3 могат да се доказват и в качеството им на физически лица.
Важни са условията и за документите, които трябва да се представят за собствеността върху земята. Договорите за наем и/или аренда на земята, върху която са разположени културите, включени при определяне на изискуемия минимален икономически размер на стопанството от 2000 евро СПО, трябва да са:
1. влезли в сила към датата на подаване на заявлението за подпомагане;
2. с минимален срок на действие пет години от дата на подаване на заявлението за подпомагане.
Цялата налична в земеделското стопанство земя по ал. 2, т. 4 трябва да се стопанисва от кандидата:
1. с правно основание за ползване съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители през целия период, считано от датата на подаване на заявлението за подпомагане до изтичане на пет години от датата на подписване на договор за предоставяне на финансова помощ;
2. в съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на земеделските производители;
3. в съответствие с режимите на защитените територии, съгласно със Закона за защитените територии, и/или режимите на защитените зони, съгласно със Закона за биологичното разнообразие, за площите/дейностите от стопанството, които попадат в тях.
В наредбата са разписани и условията, при които трябва да отговарят съпрузите, ако кандидатстват по тази подмярка.
Субсидиите се дават само за представяне на жизнеспособни бизнес проекти, които безвъзмездно се подготвят от Службата за съвети в земеделието.
Подробно са разписани и условията, на които трябва да отговарят кандидатите, след подписването на договорите.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             НЕ СМЕ ЗАБРАВИЛИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛВИМ МАТЕРИАЛА СИ ПО ПОДМЯРКА 4.1 ТОВА Е НАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ В СЛЕДВАЩАТА СТАТИЯ.

             БЛАГОДАРИМ НА КОНСУЛТАНТИТЕ И НА КОЛЕГИТЕ ОТ FERMER.BG

ГРАД СОФИЯ,
19.05.2016                                                                                                                      ОТ ЕКИПА НА ТКК

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

         Фермерите проявяват изключителен интерес за инвестиции в изобретения и нови технологии и това се вижда от семинарите, чието начало беше поставено от Булбанк и Института за агростратегии и иновации на 11 април в цялата страна. За бизнеса е важно да участва в оперативни групи по  подмярка 16,1 от новата програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), защото само чрез пряк досег с учените може да се подготвят онези иновативни проекти, които са гаранция за успех. До 2020 г. по тази мярка България разполага с бюджет от 20 млн. евро, който може да се използва за създаване на оперативни групи, въвеждащи иновации в агросектора.

(още…)

Read Full Post »


d09dd0b0d0bfd0bed18fd0b2d0b0d0bdd0b5УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ОТДАВНА ЧАКАХМЕ ДОКЛАДА НА СВЕТОВНАТА БАНКА ЗА НАПОЯВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ, ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ АНАЛИЗА Е СВЪРЗАН И

С ОТВАРЯНЕТО НА МЯРКА 4.1 ОТ ПРСР 2014-2020.

(още…)

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ К О Л Е Г И ,

  НА  1-ВИ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА ВИ ИНФОРМИРАХМЕ КАКВИ СПЪНКИ ЩЕ ИМАМЕ ПРИ ЗАЯВЯВАНЕ НА ЗЕМИТЕ СИ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА 2016ГОДИНА.НО ЕТО ,ЧЕ ПРОБЛЕМИТЕ НИ ЗАПОЧНАХА.ТРЕВОЖНИ СИГНАЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ПОЛУЧАВАМЕ ЗА ПРОБЛЕМИ В ГЕОГРАФСКОТО ОЧЕРТАВАНЕ  НА ПЛОЩИТЕ ВИ.ПО ПОВОД  СПИРАНЕТО НА РАБОТАТ ПО ОЧЕРТАВАНЕТО НА ЗЕМИТЕ АСОЦИАЦИЯТАНА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ПОИСКАОТ МЗХ ДА УДЪЛЖИ СРОКЪТ НА НА ЗАТВАРЯНЕ НА ЗАЯБЛЕНИЯТА,АКО НА 15 АПРИЛ НЕ ЗАПОЧНЕ ЗАЯВЯВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПЛОЩИ.

(още…)

Read Full Post »


prsr      Уважаеми земеделски производители,

       Уважаеми колеги,

благодарим на нашите консултанти за предоставеният материал , отворено писмо на Българската Асоциация на Консултантите по Европейски Програми.

(още…)

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 308 other followers