Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


      ,, ВРЕМЕТО ИЗТИЧА ПРЕЗ ПРЪСТИТЕ НИ КАТО ПЯСЪК  И
                НИКОГА НЕ СЕ ВРЪЩА  НАЗАД. ОНЕЗИ , КОИТО ГО
                ИЗПОЛЗВАТ МЪДРО ,БИВАТ  ВЪЗНАГРАДЕНИ С БОГАТ,
                ПРОДУКТИВЕН И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ,,

 

                                  Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  И

 

         КЛЪСТЕРНАТА  МРЕЖА  “ТЕКСТИЛЕН  КЛЪСТЕР  КОПРИНА“ Е МНОГО СПЕЦИАЛЕН ПРОЕ КТ,ОСЪЩЕСТВЕН С УСИЛИЯТА НА НЯКОИ МНОГО СПЕЦИАЛНИ ХОРА.ДЪЛБОКО  БЛАГОДАРНИ СМЕ НА НАШИЯ  ПРЕКРАСЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЕКИП И НА ВСИЧКИ ОНЕЗИ,КОИТО С ЕНТУСИАЗЪМ И ЕНЕРГИЯ ПРЕВЪРНАХА ИДЕЯТА НИ ЗА ТОЗИ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.ТРОГНАТИ СМЕ ОТ ВАШАТА ПРЕДАНОСТ И ЧУВСТВО ЗА МИСИЯ.

        ИЗРАЗЯВАМЕ ОСОБЕНА  БЛАГОДАРНОСТ ;
        -НА   АДВ.МИТКО  НИКОЛАЕВ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ПРАВНА ПОДКРЕПА И ВДЪХНОВЯВАЩИТЕ БЕЛЕЖКИ ПО ПЪРВИТЕ ЧЕРНОВИ НА КЛЪСТЕРНИТЕ МАТЕРИАЛИ;
         -НА ВЕНЦИ  ВАСИЛЕВ -ПЪРВИЯТ КМЕТ В БЪЛГАР ИЯ ПОДАЛ НИ РЪКА ЗА ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЙОРСТВО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА;
         
        -НА ИНЖ.АНГЕЛ КОЗАРЕВ ЗА НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЧЕРНИЧАРСТВОТО И НЕУМОРИМИТЕ УСИЛИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТОЗИ ПРОЕТ;
        – НА ОГИ  ИВАНОВ -ЧОВЕКЪТ БЕЗ КОЙТО НЯМАШЕ ДА ГО ИМА ТОЗИ ПРЕКРАСЕН СА ЙТ С НАД ПОЛОВИНМИЛИОН ЧИТАТЕЛИ ,
       – НА КАТЕДРАТА ПО БУБАРСТВО В ТРАКИЙСКИЯ УНИВЕРИТЕТ ЗА ВСИЧКО КОЕТО ПРАВЯТ ЗА  БЪДЕЩЕТО НА БУБАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ;
      -НА ПРОФ.ВЕСЕЛИН ГРИГОРОВ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ЗА ПООЩРЕНИЯТА И ПОДКРЕПАТА ПРИ ПРОХОЖДАНЕТО НА КЛЪСТЕРНАТА МРЕЖА;
      -НА ХИЛЯДИТЕ ЧИТАТЕЛИ НА НАШИЯ САЙТ,КОИТИ БЯХА ТАКА ДОБРИ ДА ОТДЕЛЯТ ВРЕМЕ ЗА ДА НИ ПИШАТ И ДА СПОДЕЛЯТ ПРОБЛЕМИТЕ СИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТ О И ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ДА ПОИСКАТ СЪВЕТИТЕ НА НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ
        БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА БЕЗКРАЙНАТА ПОДКРЕПА,ВИЕ СТЕ ПРИЧИНАТА ДА ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ПРАВИМ ТОВА КОЕТО ВИНАГИ СМЕ ИСКАЛИ-КОПРИНАТА НА БЪЛГАРИЯ.
        ВРЕМЕТО Е НАЙ-ЦЕННОТО НИ ПРИТЕЖАНИЕ И Е НЕВЪЗСТАНОВИМО.
        ВИЖТЕ КАКВО НИ ЧАКА  ПРЕЗ 2018ГОДИНА В ПРСР

В края на 2018 година България е длъжна да представи на Еврокомисията „рамка за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони ПРСР“, където подробно да бъдат разписани броят на одобрените проекти и размерът на субсидиите. Тази междинна оценка е задължителна за всички европейски държави и се прилага за първи път по средата на програмния период, за да се види ефектът от заложените политики в съответните държави. Това поясни председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова по време на представянето на анализ за десетгодишното прилагане на общата селскостопанска политика (ОСП) в страната, изработен от ИнтелиАгро.

Програмният период 2014-2020 година започна с една година закъснение, затова и изпълнението на ПРСР върви изключително мудно. Политическата нестабилност и смяната на правителствата, които взеха да се сменят на 2 вместо на 4 години, е другият стопиращ фактор за нормалното развитие на сектора.

За оставащата година и половина до края на 2018 г. министерството на земеделието ще трябва да направи сериозен лупинг при одобрението на проектите, за да не се наложи от 2019 година България да загуби сериозен бюджет поради неизпълнение на планираното, посочиха консултанти по европрограмите. Само да припомним, че за периода 2014-2020 г. страната разполага с 2,3 млрд. евро.

За да не се провалим и да ни отнемат от този бюджет, в оставащия срок България да прехвърли средства от една цел към друга, за да навакса с изоставането, там, където то съществува.

В ПРСР страната ни заложи 6 приоритета (или цели) и само между тях може да се извършва прехвърляне на средства.

В Приоритет 1 се стимулира трансферът на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони.

Приоритет 2  се работи за повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони, и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите – за него е заделен бюджет в размер на 372 млн. евро публични средства (12,7% от всички средства по ПРСР);

С приоритет 3 се насърчава организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство – заделен бюджет в размер на 273 млн. евро публични средства (9,4% от всички средства по ПРСР);

Приоритет 4 се прилага за възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство – заделен бюджет в размер на 983 млн. евро публични средства (33,7% от всички средства по ПРСР);

Приоритет 5 допринася за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство – заделен бюджет в размер на 430,6 млн. евро публични средства (14,8% от всички средства по ПРСР);

Приоритет 6 работи за насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическо развитие в селските райони – заделен бюджет в размер на 815,2 млн. евро публични средства (27,9% от всички средства по ПРСР).

До този момент отваряни малка част от мерките на ПРСР. Според последния индикативен график до края на годината се обещава известно наваксване, но не е ясно как ще се процедира с общинските мерки, където ще се налагат промени в нормативната уредба.

Корекции ще има още при мярка 4,2 за преработка на земеделската продукция, както и за редица направления при подпомагането на малките стопанства, където приемът също се бави.

БЛАГОДАРИМ НА КОЛЕГИТЕ ОТ СИНОР.БГ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ МАТЕРИАЛ

08.06.2016г.                                      ЕКИП НА ХТКК

 

 

Read Full Post »


                             З Д Р А В Е Й Т Е     К О Л Е Г И ,

 

НА ФОНА  НА ВИКОВЕТЕ НА ЖИВОТНОВЪДИ  ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, КОИТО НЕ СЕ РАЗБРА КОЯ БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ГИ ВОДИ ,ЗАЩОТО БОЙКО СИНАПОВ НЕ БИЛ ВЕЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ,ИЗЛЯЗОХА ДОБРИТЕ НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В Т.Ч.БЕНЕФИЦЕНТИТЕ ЗА ТРИТЕ СХЕМИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ,ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ,ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ -ОБВЪРЗАНО ПРОИЗВОДСТВО=,АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ТОЗИ ПЪТ ИНФОРМАЦИЯТА ДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА Д Ф ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ,, ЖИВКО ЖИВКОВ ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА С БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ И БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА  20 МАРТ 2017 ГОДИА.

Малко допълнение към работната среща.Стана ясно,че още на  шести февруари министър Бозуков е поискал доклад от тогавашния изпълнителен директор Р Порожанов за индикативния график на Директните плащания.Още тогава Ви информирахме,че имаме съмнения за хаус в М З Х,оставен от предишния екип.Към 06.02.2017год.към 30% от земеделските производители  не са получили още първите директни плащания ,да не говорим за закъсненията за слоя.Закъсня и докладът за Директните плащания,той е представен  на 10.03.2017,което даде основание на министър Бозуков  да ни информира,че плащанията по трите схеми ще започнат в началото на април.След взети мерки от Министерството на земеделието има нов индикаивен график за субсидиите:

До 13-ти април,ще бъдат изплатени субсидиите на животновъдите по мярка 214 ,,Агроекологични плащания от ПРСР 2007-2013 за местни породи,пасторилизъм и малка част от пчеларството;

                   =До 20 -21 април тютюнопроизводителите ще получат 90 милиона лв;

                   До  24 март  ще бъдат разпределени 100 милиона лв между 62 000 бенефиценти по Схемата за преразпределително плащане;

-До 31-ви- март ще бъдат разпределени 80 милиона лв за обвързана подкрепа за плодове,зеленчуци и оранжерийно производство

                       По време на работата среща е обсъждана възможността за допускане на нови кандитати за подпомагане по мярка 10 „Агроекология и климат ,, на П Р С Р и по точно за животновъди които за поддържане на постоянно затревени площи в земи с висока природна стойност,на които изтичат ангажиментите по мярка 213 от старата програма.Ще  бъдат допуснати всички желаещи в рамките на остатъчния бюджет на мярка 10 ,около 14 милиона лв.

Уважаеми  колеги,

личи,че между ДФЗ и М З Х има синхрон,а по думите на Ж.Живков те имат желание за диалог с браншовите организации

                        Още една агроновина от нашите консултанти ,,Мярка 6.1.ще отвори по график през месец юли  2017год..Какво трябва да знаем,кой може да кандидатства по мярката,колко  СПО трябва да има младия фермер,ще има ли промени в Наредбата по 6.1,може ли СПОто да е от няколко култури  следва…..

Благодарим на консултантите за подготвения материал .

гр.София

22.03.2017

Read Full Post »


           ЗДРАВЕЙТЕ  ПРИЯТЕЛИ,

 МАРТ Е И Е ВРЕМЕ ЗА РАБОТА В  ЧЕРНИЧЕВАТА ГРАДИНА,НО Е И ВРЕМЕ

ЗА  ЗАСАЖДАНЕ  НА  МЛАДИТЕ ФИДАНКИ  ЗА ТЕЗИ ОТ ВАС КОИТО  НЕ УСПЯХА ДА НАПРАВЯТ

 ЕСЕННОТО  ЗАСАЖДАНЕ.СЕГА ВРЕМЕТО Е ПОДХОДЯЩО,ТЕМПЕРАТУРИТЕ  ПРЕЗ НОЩИТЕ СА

НАД   Н УЛАТА  ,И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЗАСАЖДАНЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ

ОТЛИЧНИ  РЕЗУЛТАТИ. НАПОМНЯВАМЕ ВИ,ЧЕ НА НАШИЯ САЙТ ЩЕ НАМЕРИТЕ ПЪЛНИ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА,ИЗКОПАВАНЕТО  НА ДУПКИТЕ,

ОРАЗМЕРЯВАНЕТО,ЗАСАЖДАНЕТО И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА ЧЕРНИЧКИТЕ.СЕГА Е  ВРЕМЕ ДА

ПОДРЕЖЕТЕ МИНАЛОГОДИШНИТЕ ДРЪВЧЕТА И ОФОРМИТЕ КОРОНИТЕ НА ФИДАНКИТЕ

.ИЗОРЕТЕ МЕЖДУРЕДОВОТО ПРОСТРАНСТРО И ПОДХРАНЕТЕ ДРЪВЧЕТАТА С ПОДХОДЯЩИТЕ

ПРОЛЕТНИ  ТОРОВЕ.

ПИТАТЕ НИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ,СТАВА ВЪПРОС ЗА РЕЗНИЦИ ОТ ЧЕРНИЦИ.СЕГА

Е ВРЕМЕТО ЗА РЯЗАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ РЕЗНИЦИ ДОКАТО НЯМА СОКОДВИЖЕНИЕ,НО НЕ

МОЖЕ ДА ГИ ВКОРЕНЯВАТЕ  КАТО ЛОЗОВИТЕ ,ТУК ВИ ТРЯБВА  ИНСТАЛАЦИЯ.НИЕ

ЗАПОЧВАМЕ ДОГОВАРЯНЕ ЗА ЕСЕННИ ДОСТАВКИ НА ШЕСТМЕСЕЧНИ  ФИДАНКИ ОТ

РАЗСАДНИЦИТЕ В ЯМБОЛ,ЕЛИН ПЕЛИН И ДРАЖЕВО.

                          А сега ще Ви разкажем за любимата си рубрика  „Моята ферма-моят живот „как се кредитират фермерите в САЩ и в България.В САЩ теглиш кредит и ставаш съдружник на земеделската банка.Заемите са с 4% лихва,а животновъдите си разделят 1%дивидент от печалбата на банката.

                       Разказвахме Ви преди време защо през тридесетте години на миналия век България е имала най голямото производство на пашкули и копринен греж 3000тона.Тогава Българската Земеделска банка е била не само кредитор на бубарите и копринарите,но е изкупувала и плащала пашкулите в цялата страна чрез създадена мрежа от изкупвателни пунктове.Това е давало гаранция на бубарите,че пашкулите им ще бъдат изкупени и платени на време.На копринарите които са свилоточили и тъкали са предоставяни оборотни средства в началото на годината и така цикълът се затваря ,а банката си е осигурявала и печалбата чрез цената на продадените на копринарите пашкули и лихвата на дадените кредити.Разликата между България и САЩ е в това,че американското кредитиране на фермерите от сто години не се е променило,а българското отдавна го няма в тази форма.Преди сто години Конгресът на САЩ гласува Закон за създаване на кредитни организации,които да финансират дейностите на земеделците и животновъдите .Правителството отпуска първоначалните средства необходими за дейността на новите фирми.В последствие се създават и специализирани закони за земеделски кредити,които поставят определени правила.През 1971година,до ден днешен,със закон тези кредитни институции минават под надзора на Правителството на САЩ и на специално създадена от него независима агенция за земеделски кредити.Земеделската кредитна система в САЩ разполага с активи от 314 милиарда долара.Сега сме наясно,че и малкия,и големия фермер в Америка имат еднакъв достъп до кредитния портфейл на земеделската  банка,а в България ,,малката ферма,, умира.В  САЩ няма субсидии,но и никой не иска,у нас субсидиите са за големите.Толкова грешки в аграрната  ни политика ,на шест месеца промени в правилата,което води до несигурност и фалити.

                 А сега ще Ви разкажем за една аграрна банкова организация  с името Ferm credit NM,която има 2400 съсобственици фермери и тази година ще празнува сто годишннна от създаването си.Всеки фермер,който потърси кредит от нея,става нейн съдружник.А как се оценява фермата му,защо се ипотекира до 50%от нея при вземането на кредит и как е при нас ?…следва

                 За Вас материалът подготви Екипът на Клъстер ,,КОПРИНА,,

гр.София

06.03.2017

                      

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ,

                 Дебатите за Общата селскостопанска политика след 2020 година се оказаха в разгара си.а  сме в началото на 2017год.Предстоят големи промени ,но все още се питаме кому са нужни,след като през 2015 год.влязохме уж в най- новите и най -желани промени на земеделската политика и подпомагане в Европейския съюз.Още повече,че резултатите от тази О С П ще могат да се усетят  към 2020год.Днес усилено специалистите говорят,че предстои съществена промяна на основния елемент на подпомагането директните плащания.Истина е,че голяма част от субсидиите от директното подпомагане в България, не изпълниха задачата си,не намалиха цените на млякото,месото,хляба,плодовете и зеленчуците и ако трябва промяна то тя е към увеличение на финансовото подпомагане именно на тези производства.

                    Дебатите за новата О С П след 2020год. са в центъра на интервюто на Светлана Боянова ,която преди няколко дни стана съветник на зам.министър Янева.Знаете,че ние често критикувахме Боянова когато беше заместник министър на М З Х.Но трябва да признаем,че тя бе и първата от МЗХ,  която се застъпи за субсидии за бубарството  в новия програмен период 2014-2020г.А дали е за добро ,че точно тя е съветник в МЗХ, смятаме,че е добър консултант и има знания в земеделската политика.За сведение Институтът по агростратегии  и иновации който ръководи Светлана Боянова, е домакин на осемте конференции, организирани от Дирекция ,,Земеделие и иновации,, към Европейската комисия през 2017 и 2018год. по дебатите за ОСП след 2020 .Но да започнем с първите думи от интервюто:

                    „Дебатите за Общата селскостопанска  политика са вече в горещата си фаза.Да ли директните плащания ще бъдат само  история или бъдеще на  О С П , тепърва ще разберем

                    Имат ли нужда фермерите от промяна в земеделската политика и директното подпомагане или всички вече жадуват за поне относителна стабилност на средата в която работят?Тези въпроси  си задава и дава донякъде отговор  Светлана Боянова в качеството си на Председател на Института за агростратегии и иновации.Според нея,може да се каже,че дебатите за ОСП на Европейския съюз след 2020год .навлязоха в най- разгорещената си фаза.За добро или лошо вече и широката общественост е допусната в дебата чрез публичното онлайн обсъждане което стартира Главна дирекция ,,Земеделие и развитие на  селските райони на ЕС под мотото ,,Модернизация и опростяване на ОСП,,

                  Но нужна ли е наистина промяна в О С П ?

               ,,Новата система за директни плащания се прилага едва от 2015,а от две години започва дебат за промяна.Толкова   неуспешна ли беше реформата от 2013год. и можем ли да говорим за икономически и социални показатели?Не,не можем,защото ефектът от последните промени ще усетим през 2020год.“-каза Боянова.

                  Кой тогава има нужда от промяната?

                  ,,Не са фермерите със сигурност.Смяната на системата за директно подпомагане през 7години,освен ,че е скъпо е и опасно.Липсата на предвидимост определено влияе негативно в икономически план на земеделските производители.Същото важи и за администрацията независимо да ли е регионална или европейска.

                  А как е за политиците?Докато властимеющите получават политически дивиденти,обещавайки на своите избиратели светло бъдеще,чиновннците губят време и енергия опитвайки да поправят грешките си и да дадат смислено обяснение на потърпевшите земеделски стопани.,,допълни Боянова.

                   Ето защо ако има промяна в О С П след 2020год. то най важният й елемент директните плащания,трябва да бъдат структурирани така,че през 2023год. да няма нужда от нови реформи.

                     За Вас материалът подготви Екипът на Текстилен Клъстер Коприна.

гр.София

28.02.2017год.

Read Full Post »


                                  УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

                ПЪРВО ДА ПОЗДРАВИМ  НОВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД  ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ,, ЖИВКО ЖИВКОВ И ДА МУ ПОЖЕЛАЕМ ЗДРАВЕ И ИЗДРЪЖЛИВОСТ НА НОВОТО ПОПРИЩЕ.ВЧЕРА ,15.02.2017ГОД .УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА  ДЪРЖАВЕН ФОНД ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ,,ИЗБРА  ДОСЕГАШНИЯТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ФОНДА С РЕСОР ,,ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ,, И ,,ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ,,Г-Н ЖИВКОВ ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР С КОЕТО СЕ ПОЛУЧИ НОРМАЛНА ПРИЕМСТВЕНОСТ КАКТО ПОИСКАХА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ СРЕЩАТА  ИМ С ПРЕМИЕРА ГЕРДЖИКОВ.

                В първото си интервю като изпълнителен директор на ДФЗ  на 16-ти февруари, Живков заяви,че плащанията за необлагодетелстваните райони ще се прехвърли за месец март.Така дългоочакваните компесаторни плащания по подмерки 13.1 и 13.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 отиват в месец март вместо края на февруари както беше обявено в индикативния график на М З Х .Едва на 20.02.2017 ДФЗ ще бъде готов и с новия индикативен график за Директните плащания на 2016год .Очакваме и промяна на графиците за отваряне на мерките за прием за 2017год.    

                 На 15-ти февруари т.е.вчера, изтече срокът за регистрация на правното основание за владеене и ползване на земеделските земи.В този срок излязоха на сайта на ДФЗ ,макар и със закъснение, РАЗЯСНЕНИЯ на МЗХ за изискванията при подаване на заявления за Директни плащания на площ за кампания 2017год.

                 РАЗЯСНЕНИЯТА  ВКЛЮЧВАТ:

                1.Как да се подготви земеделският стопанин за подаване на заявлението за Директни плащания 2017?

                Подаването на заявлението ще започне от 1-ви март и продължава до 15-ти май,като посочването на земеделските площи може да се извърши в общинската служба по земеделие по един от следните начини:

                -По местонахождение на земеделския имот;

                -По постоянен адрес на физическите лица :

                -По адрес на управление на кандидата,фирмата или ЕТ

                 Във вече подаденото заявление до 15-ти май,може да се правят корекции до 31май вкл.

                 След 15 май,в продължение на 25 календарни дни,кандидатите могат да подават заявления за подпомагане като за всеки просрочен ден се намалява одобрената субсидия с 1%

                 2.Кой може да подаде заявление за подпомагане?

                За да подаде заявление земеделският стопанин следва:

               -Да е регистриран земеделски стопанин;

               -Да е действително ползвател на площите или обекта който ще посочи за ползване :

               -Да стопанисва площите чрез подходяща агротехническа обработка,съобразена с начина на трайно ползване:

               -Към датата  на Заявяването за подпомагане площите трябва да са приведени в състояние съгласно Наредба 2.:

               -Да са регистрирали правното основание за ползване на земята до 15-ти февруари

              .Регистрацията като земеделски стопани се извършва от Областните дирекции ,,Земеделие,,по постоянен адрес на физическото лице,ЕТ или адреса на управление на фирмата въз основа на анкетни карти и формуляри заверени от Общинската служба по земеделие по местонахождение на земеделския имот.

                       .следва….

гр.София                     От екипа на Текстилен Клъстер Коприна

16.02.2017

Read Full Post »


                                      УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

                                    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ- ЧЛЕНОВЕ НА ТК КОПРИНА,

                 ОЩЕ  НЕПОЛУЧИЛИ  СУБСИДИИТЕ ЗА  2016ГОДИНА, ЩЕ ТРЯБВА ДА ПОБЪРЗАМЕ С ДОКУМЕНТИТЕ ЗА  ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРАВНОТО ОСНОВАНИЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2017ГОДИНА. ДА,ВСЕ ОЩЕ ИМА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ПЪРВИТЕ 19,60ЛЕВА/ДКА  СУБСИДИИ 2016,А 100 % НЕ СА ПОЛУЧИЛИ И ПРЕРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО  ПЛАЩАНЕ,КОЕТО Е ДОБАВКА КЪМ ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ 2016.НО ТЕЧЕ  И СРОК ЗА СУБСИДИИ   2017 И ТОВА Е 15-ТИ ФЕВРУАРИ,КОГАТО ВСЕКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ .КАНДИДАТСТВАЩ  ПО СХЕМИТЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ, ТРЯБВА ДА РЕГИСТРИРА ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ В СЛУЖБАТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ  НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ИМОТ.ПЛОЩИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО КАМПАНИЯ 2017 ЩЕ СЕ ЗАЯВЯВАТ САМО АКО ИМА РЕГИСТРИРАНО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ.

Кои са документите които трябва да регистрираме за да докажем правното основание за ползване на земеделските площи?

                 -решение за възстановяване на  собственост или нотариален акт;

                -договор за наем или аренда,споразумение по чл.37″а“ от Закона за собствеността и ползване на земеделски земи /ЗСПЗЗ/.Правното основание е и разрешителното за паша.

В  д.в. 13/07.02.2017год. са обнародвани измененията и допълненията в ЗСПЗЗ с които се дава възможност за създаване на масиви за ползване на пасища,мери и ливади,а така също за трайни насаждения.Обръщаме Ви внимание,че и тук има срокове:

               -28 февруари 2017год. е срокът за регистрация на заявление за участие в споразуменията за ползване на пасища мери и ливади.Споразуменията се одобряват до 30 април 2017год

               .-до 20-ти февруари 2017год.се подава декларация и заявление за създаване на масиви за трайни насаждения.Тук срокът за сключване на споразумение по чл.37″в“.ал.2 и разпределение за ползване на масивите в землището,се издават до 5-ти април 2017гпд.Заповедта се обявява до 10-ти април 2017год.

                -Земеделските имоти,държавна и общинска собственост може да се регистрират  до 9 юн 2017год.,ако е започнала процедурата за ползване преди 15.02.2017год.

                 Обещахме да анализираме двугодишния доклад на министър Танева, а се сблъскахме много бързо с неудачите и грешките им.В Министерството на земеделието и храните ври и кипи,всички браншове     искат срещи с новото ръководство за помощ,защото секторите загиват.И грешките и лъжите на ДФЗ и министър Танева излязоха.От 925 проекти по мярката за общините оценени от ДФЗ, има подадени 200жалби, които в момента спешно се разглеждат от нова комисия оценители.Това накара зам.министър доц.д р Светла Янчева да свика днес среща между екипа на Дирекция ,,Развитие на селските райони,, и ДФЗ  начело със замдиректор Атидже Вели ,за да обсъдят актуални въпроси и синхронизиране работата на двете ведомства,,

                      ,,Най- важно е да има обективни правила и прозрачни процедури, за да няма съмнения и напрежение сред хората и плащанията към земеделските производители да се извършват стриктно  и в срок,за да започне спокойно активният селскостопански сезон 2017год.“-заяви на срещата доц.Янчева.

                      Нека Ви запознаем и с добра новина, която дойде от Икономическия форум за България открит в Германия по време на официалното посещение  на българския президент г н  Радев.Министрите на икономиката на Република България и Федерална Република Германия са постигнали съгласие да работят за по тясно сътрудничество  между малкия и средния бизнес и между ,,стартъп ,,общностите на двете страни.За сведение в първото си интервю министър Седларски говори за бъдещето на икономиката ни и бързото развитие на новосъздавани фирми т.н.стартъп.Българкият министър е успял да убеди ръководството на Асоциацията на германските стартъпове и Федералната асоциация на малкия и среден бизнес да започнат стъпки за Меморандум за сътрудничество с българските си колеги.За първи път ние заговорихме за гръбнака на немската икономика в нашия сайт,а именно малкия и средния бизнес след като се върнахме от текстилното изложение в Мюнхен.В Германия Асоциацията на малкия и средния бизнес  е н ай голямата доброволна организация с над 50 000 малки и средни предприятия и със свои представителства в над 27 страни по света.За радост на малкия бизнес в България ,вчера ръководството на Федералната асоциация е декларирала желание да открие нейно представителство в страната ни и нейни членове да участват в бизнес форума в София през месец април.Днес  Президентът Радев ,на своята страница,написа ,че ни чака голям бизнес форум през април 2017   s международна конференция WEBH FESTIVAL 2017.

              УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

             УВАЖАВАМЕ МНЕНИЯТА И ВЪПРОСИТЕ КОИТО ЗАДАВАТЕ  Н А САЙТА  НИ.

ОЧАКВАЙТЕ ОТГОВОРИТЕ НА ЕКИПА НИ.

гр.София

08.02.2017

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

 ПРИЗНАВАМЕ,ЧЕ ТОЗИ МАТЕРИАЛ БЕШЕ ПОДГОТВЯН МИНАЛАТА СЕДМИЦА

И ПОСВЕТЕН НА  ,,ОТЧЕТ  НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО  09.2014-01.2017″ В БЪЛГАРИЯ,

КАЧЕН НА САЙТА НА МЗХ В  ПОСЛЕДНИЯ РАБОТЕН ДЕН НА  КАБИНЕТА  НА

 МИНИСТЪР  ТАНЕВА.ЩЕ МУ ОБЪРНЕМ ПОДОБАВАЩО ВНИМАНИЕ ,ЗАЩОТО

ЦЕЛИ ДВЕ ГОДИНИ СЕ ОТНАСЯХМЕ С УВАЖЕНИЕ И НАДЕЖДА,ОЧАКВАХМЕ

СПРАВЕДЛИВОСТ ЗА  ВСИЧКИ ФЕРМЕРИ,А НЕ ДЕЛЕНЕ НА НАШИ И ВАШИ!

                     Но най- напред  да поздравим новият ни министър проф.Христо Бозуков за смелостта да стане служебен ръководител на мегаведомството с над триста браншови организации,с много скрити проблеми,с недадени  300 000 000 лева директни плащания на 11800 земеделски производители/ една трета от правоимащите/ ,с много проблеми в променените Наредби по подмярка 4.1 и 4.2.и Закона за земите..и да му пожелаем решителност, политическа независимост и издръжливост за да върне вярата на земеделските производители в държавността.Вярваме Ви господин министър,че трудно се намират експерти политически необвързани за Ваши заместници.В първото си интервю министър Бозуков сподели още,че на бюрото му стоят искания за спешна среща на над 90 браншови организации.Запитан какво очаква от ревизията в министерството,той бе категоричен:“Подозирам,че ще излезе….грешки,вероятно грешки ще има,въпросът е да се види да ли са умишлени или не и да ли могат да бъдат поправени“ и добави:

                   „Земеделските производители са моя коректив и аз ще се съобразявам с техните резонни искания,,До тук добре звучи,но времето няма да му стигне,но освен фактора време ,има още една трудност липсва законодателен орган,който да промени творенията на бившия кабинет.Самият министър казва,че промени зависещи от Народното събрание,ще трябва да почакат.И да дадем пример с приетите  в последния работен ден на депутатите,промени на второ четене на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Още в 9,30 часа на 26.01.2017год.депутатите гласуваха на тъгъдък следните изменения и допълнения :

                -Отпада  забраната за сключване на споразумения за ползване на пасища,ливади и трайни насъждения,които са ,, бели петна,

                -Въвежда се нов ред при сключване на договорите за аренда.Според пар.4 в заключителните разпоредби,ползвателят има право на такъв договор,ако другата страна се представлява от собственика или съсобствениците притежаващи над 50% собственост на нивите.Тази поправка накара един пловдивски фермер да се обърне с отворено писмо към президента Радев:“Господин Президент,моля Ви,наложете вето на Закона за земята“.Позаинтересувахме се кой е вносителят на тази промяна в последния момент и ще се учудите-депутатката от ГЕРБ от Сливен-свързана с ,,Мелинвест,,Мария Белова…..

                – Излезе и Справка за допустимост за подпомагане на площ на сайта на ДФЗ Разплащателна агенция  на 27.01.2017год.т.е в последния работен  ден на кабинета Танева.Първо тези земеделски стопани бяха лишени от директни  плащания декември 2016год.като бе изтъкнато,че причината е в МЗХ закъсняло заснемане,сега се появиха познатите ,,площи попадащи изцяло или частично в обхвата на специал.слой,

                 Колеги,тъй като срокът за възражения е до 10.02.2017,влезте в сайта на ДФЗ в системата за Индувидуална справка,направете справката си,изтеглете възражението и го попълнете.Така направен образецът се подава в Областна дирекция ,,Земеделие,, до 10-ти февруари 2017год.

                 Пред  нас е отчетът на стария кабинет за двугодишния период на управление на земеделието.

                ,,Двете години от управлението на Правителството за стабилно развитие на България показаха силната воля и решителност за бързо и ефикасно решаване на натрупаните през годините проблеми и прилагане на политики за ускоряване на аграрния отрасъл,в съответствие със заложените основни политически приоритети в неговата управленска програма.Изведохме като приоритет балансираното секторно и структурно развитие на земеделието,на конкурентноспособността и подобряване на пазарните позиции на българските земеделски производители,гарантиране високо ниво на човешкото здраве и интересите на потребителите..,,така започва отчет ЗЕМЕДЕЛИЕ

                Кое от това е истина и кое лъжа,колко пъти се променя списъкът на чуствителните сектори и в чии интерес,защо над 90%от субсидиите отидоха в шепа едри земевладелци,защо три пъти се променя ПРСР 2014-2020 и Наредбите към 4.1.и 4.2 ,следете в нашия анализ…

                 Материалът е подготвен от Екип на Текстилен  Клъстер Коприна

30.01.2017год.

Read Full Post »

Older Posts »