Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


            ЗДРАВЕЙТЕ  УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,

ОТНОВО СМЕ НА ТЕМА „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ КОИТО ВИЕ ЗАДАВАТЕ НА САЙТА НИ. ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ НАЙ-ВАЖНОТО ЗА НАС БЕ  ДА ОСМИСЛИМ МЕРКИТЕ ПО прср 2014-2020 И КЪДЕ Е МЯСТОТО НА БЪДЕЩИТЕ БУБАРИ.ОЛЕСНИ НИ И ИНТЕРВЮТО НА ПРОФ.ПАНОМИР ЦЕНОВ В КОЕТО ТОЙ АКЦЕНТИРА,ЧЕ ВСЕКИ КОЙТО РЕШИ ДА СЕ ЗАНИМАВА С БУБАРСТВО ТРЯБВА ДА ИЗГРАДИ ПОНЕ 2ДКА ЧЕРНИЧЕВА ГРАДИНА  И НА НЕЙНА БАЗА МОГАТ ДА ОТГЛЕЖДАТ 280КГ ПАШКУЛИ.ДОХОДЪТ КОЙТО СЕ ПОЛУЧАВА СПОРЕД ПРОФЕСОР ЦЕНОВ Е 360ОЛВ.

         И така да започваме с агроновините.Най-важната и най-чакана е,че подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ ще отвори на 14 -ти април 2015год.веднага след ВЕЛИКДЕН.Поради по-малкото средства няма да се признават  при първи прием разходите за иновации.

ВЪПРОС 1-ви:Задължителен ли е консултантът по мярка 4.1, 6.1 и 6.3.?

ОТГОВОР:И при трите подмерки Ви трябва бизнес-проект.,но при мярка 4.1. без консултант няма да стане,защото ролята на консултанската фирма не е само да изготви с Вас документите до заявлението включително ,но включва и петгодишен период на управление на проекта.И тъй като имаме различни предложения на сайта ни,но и наши консултанти се  опитахме  да се запознаем с представянето на начина на работа на различни консултански фирми. Срещнахме и такива които имаха готови проекти/ пищови като на студентите/ ,едва ли не бяха готови да сменят имената на фирмите или земеделския производител с Вашите и проектът е готов,или такива които обещават ако не Ви стигнат точките да Ви помогнат.Ние Ви съветваме без договор,без да сте обедени в качествата на консултантите,не започвайте работа по подмярка 4.1.

Колеги,всички които направихте черничеви градини  в селските райони стартирате от 15точки,т.е.минавате минималните 10точки.Прочетете отново в сайта ни за допустимост  за кандидатстване по подмярка 4..1.И така към втория въпрос:

         ВЪПРОС 2-ри:Трябва ли да си регистриран земеделски производител за да кандидатстваш по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“; 6.1 „Стартова  помощ  за  млади  земеделски производители “  и 6.3  „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“?

ОТГОВОР:И при трите мерки е задължителна регистрацията като земеделски производител.За младите фермери които ще кандидатстват по мярка 6.1 и 6.3. има изискване за първоначална регистрация.Освен регистрация има изискване за платени осигуровки -какви са те? е следващият въпрос

ВЪПРОС:Какъв е месечния осигурителен доход за земеделски производители?

ОТГОВОР:Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 300/триста/лева/

         ВЪПРОС:Колко трябва да е средния стандартен обем на стопанството на млад фермер за да кандидатства по мярка 6.1.“Стартова помощ за млади земеделски производители“ и мярка 6.3.“Стартова помощ за развитие на малки стопанства“

         ОТГОВОР:За да е  допустим за кандидатстване младият земеделски производител за мярка 6.1. ,размерът на стопанството му в момента на кандидатстване трябва да е над 8 000евро СПО,

За  да  е допустим за кандидатстване за мярка 6.3.“Стартова помощ за развитие на малки стопанства“,размерът на стопанството му в момента на кандидатстване трябва да е между 2000 евро и  7999евро.

           ВЪПРОС:Какви са плащанията по граждански договор?

           ОТГОВОР:За лица работещи по граждански договор,авансов данък върху доходите се дължи върху разликата между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.Авансов данък не се дължи,ако лицето е самоосигуряващо по смисъла на Кодекса за социалното осигуряване и ДЕКЛАРИРА  това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода

Каква техника ще ни е необходима за обработка на черничевите градини и отглеждането на буби?-в следващия материал..

гр.София

23.03.2015

Read Full Post »


                       УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ИВАЙЛОВГРАД,

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА  Т К КОПРИНА,

                ОБРЪЩАМЕ СЕ С ПРИЯТЕЛСКИ ПОЗДРАВ КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ,ЗАЩОТО ТЕ СА ПЪРВИТЕ В СТРАНАТА  КОИТО  ОТДАДОХА  ЗАСЛУЖЕНОТО НА  НАЙ-ДОХОДОНОСНИЯ В МИНАЛОТО  ИМ  ПОМИНЪК-БУБАРСТВОТО И СЪЗДАДОХА   „МУЗЕЯ НА БУБАРСТВОТО “ В ПАСКАЛЕВАТА  КЪЩА .ДА ,МУЗЕЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ИНТЕРЕСНА  АТРАКЦИЯ  ЗА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ И ТУРИСТИТЕ,НО В СЪЩОТО ВРЕМЕ ТОЙ Е ЕДНА ИСТОРИЯ ЗА ВЪРХА И КРАХА НА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОПРИНЕНИ БУБИ И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА В  БЪЛГАРИЯ.

      Опитахме се да разберем защо именно в Ивайловград се създаде музея,как се е развивало в миналото този поминък и от къде са пренесени семената т.е потърсихме корените.И в същото време да  дадем  отговор  на въпроса:“Ще успеем ли като Текстилен Клъстер Коприна  да  извадим копринените буби от музея и да ги  върнем на българските производители?“.

               „А че българската земя в християнски времена

е имала голяма свобода ,богатства и изобилие

то се вижда от това ,че жените ,децата и мъжете

-всички  имат   дрехи   и   ризи   извезени   от

                  коприна“-1530год.Курипешич.

Не,не е грешка, този пасаж е от бележките на словенеца Венедихт Курипешич,писани през 1530год. и днес красят Паскалевата къща в Ивайловград,където някогашния голем салон, в който са отглеждани копринени буби, се е превърнал в музей на бубарството.

            Разположена в югоизточната част на Родопа планина и на  Република България,община Ивайловград обхваща северозападната част от Долна Тракия.На тази благодатна земя с покоряващ пейзаж и гъсти гори,които  се  оглеждат в кристалните води на язовир Ивайловград,откриваме следите от процъфтяващите в древностите култури на траките и римляните ,на Средновековните Византия и България,на културата от времето на Отоманската империя,както и на възраждащата се през модерната епоха християнска култура на местното занаятчийство  и дребни земевладелци.Граничното географско положение-между два континента,между равнината и планината,както и сложната историческа съдба/ту гръцка,ту турска/ отреждат на този регион да бъде “ гранично“ място на различни култури,религии и етнотрадиции.чието взаимодействие тук е сътворило безценно  културно богатство като послание за бъдещите поколения.През деветнадесети век до 1912 год. градът е изявен духовен културен и търговски център с основен поминък:търговия,бакърджийство,калайджийство,бубарство,терзийство,яхнаджийство

В най-ново време в Ивайловградския край се изгражда местна икономика,земеделие и животновъдство.Именно в този период до 1990 год. във всеки дом са отглеждали буби.“Бумът беше в началото на 80-те години !“ разказва уредникът на музея Димитрина Вълканова.Историята говори,че в региона копринени буби са отглеждани още през 1750год.От разказаното до тук  вече сме убедени,че това е бил един силно развит бубарски регион и затова в музея има само експонати от онова време :древни гренйорски инвентари,легълцата на бубите,свилата която ивайловградчани са успели да запазят и днес показват на младото поколение и на туристи.

До тук беше миналото на бубарството в Ивайловград.Интересно и тъжно  разказва уредничката на музея.О т  нейния разказ ще разберете „Кой уби бубарството в България?,“Кой приватизира и унищожи изкупвателните предприятия и Текстилни влакна“.

Да,държавата е допуснала много грешки след 1990година в земеделието,в икономиката,сама е унищожила „златната си кокошка“ каквата е копринената промишленост..Нашата задача като клъстер е възстановявайки суровинната база-черници,пашкули,да отидем по далеч затваряйки цикъла да произведем златната тъкан и финните копринени дрехи.Стига българката се е  обличала в дрехи „втора употреба“,а да й върнем самочуствието на добре облечена европейка.

Уважаеми колеги,

Историята ни учи,че българският народ е талантлив, работлив и почита традициите.Заедно  ще възстановим  един поминък ,но на друго ниво -на базата на семейната ферма.

за Вас материалът подготви екипът на Текстилен Клъстер Коприна

гр.София

15.03.2015

Read Full Post »


                    ЗДРАВЕЙТЕ  ПРИЯТЕЛИ,

ПОСРЕЩНАХМЕ И ИЗПРАТИХМЕ ЕДИН  ОТ НАЙ-БЪЛГАРСКИТЕ  ПРАЗНИЦИ-3-ТИ МАРТ .

ВСЕКИ ПРАЗНИК НИ КАРА ДА СЕ ВРЪЩАМЕ В ИСТОРИЯТА НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ И ДА ТЪРСИМ КОРЕНИТЕ НА СВОБОДАТА СИ.НО ВЧЕРАШНИЯТ ДЕН НЕ БЕ КАТО ДРУГИТЕ ПРАЗНИЦИ,МОЖЕ БИ ЗАЩОТО  Е  ПРОПИТ С КРЪВТА  НА ХИЛЯДИТЕ БЪЛГАРИ, РУМЪНЦИ,РУСНАЦИ ,ДАЛИ ЖИВОТА СИ ЗА  ДА Е ИМА СВОБОДНА   БЪЛГАРИЯ !

НО ОСЕТИХМЕ ЛИ ПРАЗНИКА,ПРЕКЛОНИХМЕ ЛИ ГЛАВА ПРЕД ОСВОБОДИТЕЛИТЕ СИ ИЛИ ЗАТВОРЕНИ В СЕБЕ СИ ,ПРЕКАРАХМЕ В РАЗМИСЛИ ЗА УТРЕШНИЯ  ДЕН ? …..

СЛЕД ПРАЗНИКА,ДНЕС 04.МАРТ 2015, Е ВРЕМЕ ДА ОТВОРИМ СТРАНИЦАТА  НА ЕЖЕДНЕВИЕТО,А ЗА НАС ТЯ Е РАБОТА,РАБОТА “ ДНЕС ПОВЕЧЕ ОТ ВЧЕРА „.

ОТ днес  заедно с агроновините,ще започнем да коментираме в кои схеми за подпомагане могат да участват бубарите.Имаме три стълба в Текстилен Клъстер Коприна:големите черничеви  масиви собственост на Холдинга=1ви стълб;черничевите градини на членовете на Текстилен клъстер Коприна-2ри стълб и малките частни ферми от 2 до 5дка градина-трети стълб.Точно малките ферми за буби попадат в Схемата за малки фермери,за която схема говори министър Танева при откриването на АГРА-2015год./от 500 до 125оевро/

И като заговорихме за бубарството и производството на естествена коприна в България ,ще Ви зарадваме с една актуална оценка за световното развитие на копринарството:    „понастоящем производството и търговията с естествена коприна е един голям световен бизнес…:По данни на Ф А О в момента в света  бубарството е концентрирано в 35страни-половината от които са в Азия.Брутната продукция от коприната в Китай е към 10 милиарда щатски долара годишно,от тях  копринена продукция и суровина на стойност 2,2милиарда долара се изнасят за САЩ .Как ще ги стигнем…китайците?-Като не погубваме „златните си производства“ и тези които са издръжка за селските райони-милиони китайци отглеждат в момента буби и дават над 90% от световното производство на пашкули.И тук има какво да научим  от Китай-китайското правителство вдигна изкупната цена на пашкулите на 5/пет/ долара/спомняте си преди две години тя беше 2долара/.

Няма да отминем и агроновините,а днес те идват от града на тепетата -красивия Пловдив,защото отвори врати най-голеният форум на агробизнеса в Югоизточна Европа-МЕЖДУНАРОДНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА  „А Г Р А „.Нейното 24-то издание се организира в Международния Пловдивски Панаир под егидата на Министерството на земеделието и храните на Р България и със съдействието на Селско стопанска академия.Именно там  министър Танева даде обширното си интервю по усвояване на парите от ПРСР 201402020,за започване на кампанията за ДП/директни плащания/,за предимствата на младите фермери и за схемата малък фермер.Тук -на изложението,са представени основните браншове в селскостопанската политика на България:

-растениевъдство;

-машини и инвентар;

-сортови семена;

-посадачен материал;

-животновъдство;

-машини и съоръжения в животновъдството ;

-ветеринарна медицина;

– научна дейност и разработки ;

-опаковки,др.

През 2015год. А Г Р А за първи път се провежда съвместно с:

-Международната изложба „Винария“;

-ФУДТЕХ-храни ,напитки,машини и технологии;

-ХОРЕКС-хотели,оборудване,кафетарии,ресторанти;

-Изложба на италиански храни и вина.

В АГРА -2015 ще видим постиженията на земеделската наука,иновациите в земеделието и животновъдството.Да ли си струва да се посети изложбата в гр.Пловдив?Ако имате финансовата възможност-ДА!

Материалите са дело на нашите експерти!

гр.София

04.03.2015

 

Read Full Post »


          УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,КОЛЕГИ!

ЗНАЕМ,ЧЕ С НЕТЪРПЕНИЕ ЧАКАТЕ НАЧАЛОТО НА КАМПАНИЯТА ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ НА ПЛОЩ ЗА 2015ГОДИНА,ОЩЕ ПОВЕЧЕ,ЧЕ ТАЗИ ГОДИНА Е ПО-РАЗЛИЧНА,ЗАТОВА ПОДГОТВИХМЕ ИНТЕРВЮТО НА ЗАМ.МИНИСТЪР ВАСИЛ ГРУДЕВ ОТ 23.ФЕВРУАРИ 2015ГОД. ОТНОСНО НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД И КАМПАНИЯ 2015ГОД.

        Свидетели сме през последните две седмици,как Северозападна България-Видин,Монтана,Враца, Плевен и Ловеч е отново на прицел на политици-министри, които се надпреварват да  обещават инвестиции,просперитет,изравняване на жизнения стандарт с другите  региони на страната.Защо ли е това?Отговорът е едничък-задават се избори,а не трябва да е така!Ако действително управляващите искат да направят поне малко за най-бедния регион пътят е друг.Влизаме в новия програмен период на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз,който ни дава възможност да пренасочим средства за инвестиции и развитие както на земеделието и животновъдството,така и на неземеделски дейности.Няма в страната по-голям познавач на региона от нас-екипът на Текстилен клъствр коприна,който в последните две години проходи на длъж и шир Монтанско,Врачанско, Плевенско след което създадохме нашата“ Стратегия за възстановяване на бубарството в България“,като основата на целия цикъл е Северозападна България .Ако всеки инвеститор в България ,решил да създаде  цялото производство от суровината до крайния продукт, ходи по мъките както ние, скоро инвестиции в страната ни няма да има !Знаете,че най-напред чакахме  министър Дянков да ни отговори на официалното писмо за публично-частното партнйорство,уви отговор нямаше,но пък при посещението му във Враца чухме как Враца ще стане бъдещия център на бубопроизводството,а след това замина за Ханджоу „меката на коприната в Китай“.Последва инициативата с петте областни управители на Видин,Монтана,Враца,Плевен,Ловеч ,всяка област да впише в програмите си за развитие с приоритет бубарството.Последва среща с министър-председателя на България октомври 2013год. в гр.Враца,за да потвърди Правителството пред главния акционер на Холдинг Текстилен Клъстер Коприна-руския бизнесмен А.Камашев,че интересът на страната ни е да възстанови този отрасъл на земеделието и производството на естествена коприна.До тук благодарност на бившите областни управители на 5те области,на дирекцията по „Животновъдство“ към Министерството на земеделието и храните,лично на проф.Ценов за голямата помощ последните месеци за да може нашите земеделски производители да участват в подпомагането на схемите по мярка 6.,подмерки 6.1 и 6.3 ,както и мярка 4.1. ,разбира се и субсидии при директните плащания на площ.

Какво й трябва на Северозападна България?-пълен обрат на стратегията за развитие-площите за зеленчуци са унищожени заедно с напоителните системи,тогава какво зеленчукопроизводство без тези важни фактори;фермите са смъкнати,ликвидирани до земята,тогава какво животновъдство ще се развива като няма условия?Трябва да се промени  мисленето по места,силна подкрепа на малките общини,на млади хора които за да работят трябва като в Китай-държавата чрез програмите помага на младия човек да изгради по стандарт фамилна ферма за 5,10  и повече животни,в зависимост от вида и породата;дойлни агрегати,хигиенични условия,ветеринарно обслужване като фермата е  с компютър и се знае за състоянието на всяко животно. Когато Ви пишем,че бубарникът Ви трябва да е като в аптека,го правим както за предпазване на бубите от болести,така да е приятно  на самите хора които работят.Иначе ние си произведохме черничевите фиданки,създаваме си мащабните градини,проектираме новите бубарници като „японските“ на место,създаваме „млади фермери“ и знаем,че нещата се получават!

А сега обещаното интервю:

ВЪПРОС:На 1-ви март 2015год. започва кампанията за плащане към земеделците за 2015год.Повече от 1,4милиарда лева ще получат за тази година българските земеделски производители.Какво ще се случи на 1-ви март 2015год.-започват изплащанията или   тогава земеделците започват да подават своите документи?

Васил Грудев:На 1-ви март стартира кампанията за подаване на заявления за кандидатстване за 2015г.Знаете,че последната седмица на месец януари 2015год.,Министерството на земеделието изплати над 950 милиона лева.Те бяха средства от предишната кампания за 2014година.Така,че от 1-ви март 2015год. до 15-ти май 2015год. започва кампания по кандидатстване по новия програмен период на ДИРЕКТНИТЕ плащания за площ.

ВЪПРОС:След като земеделските производители са подали своите заявления,в какъв срок да очакват одобрение?

В.Грудев:Кампанията приключва с изплащането на субсидиите и това ще се случи в рамките на месец януари 2016година.Но има някои много нови елементи в настоящата кампания тъй като тя е първа от така наречения нов програмен период 2014-2020 на Общата селскостопанска политика.Нееднократно говорихме за въвеждане на правното основание в кандидатстването в схемите за директни плащания за площ.Няма да има вече механизъм.при който дадени площи да получат субсидии без те да бъдат заявени на база на валидно правно основание.

Друг нов елемент е увеличаване на субсидията за сектор“Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.Ако трябва да резюмирам най-накратко няма стопанство което да отглежда животни,независим0 от вида животни,което да получава по-малко средства.В сравнение с миналата година увеличението е серйозно.

ВЪПРОС:А кои са секторите,които са най-развиващите се в момента в земеделието?Вие посочихте „животновъдство“,“плодове и зеленчуци“-това ли са най-атрактивните сектори?

В.Грудев:Знаете ли,че през миналия програмен период акцентът бе върху зърнопроизводителите поради спецификата на общностната политика.Но интензивните сектори като“животновъдство“,“плодове и зеленчуци“  бяха оставени в страни поради специфичността на схемата за единно плащане на площ.В момента ние отделяме 15% от общия бюджет по директните плащания,които ще бъдат насочени към тях.

ВЪПРОС:Да очакваме ли в следващите години една политика на държавата която да е по-масирана,да насърчава младите хора,които още не са избрали професия,да се сочат към земеделие.

В.Грудев:Да,в момента в който разполагаме с финансовия  инструментариум на общата селскостопанска политика.Тук говорим за едни доста сериозни средства!Само за настоящата кампания ще бъдат разпределени 1,4милиарда лева по схеми за Директни плащания.Отделно чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще налеем в сектора  над 2,9 милиарда евро.Всички тези финансови инструменти ще доведат до количествени и качествени изменения на сектор „Земеделие“

        УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Този материал подготвихме с помощта на пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.

гр.София

24.02.2015

 

Read Full Post »


ЗДРАВЕЙТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

        ХУБАВО Е КОГАТО ИМАМЕ ДОБРИ НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЛАДИ,И СТАРИ!а ДНЕС ДЕНЯТ Е ОСОБЕНО ДОБЪР,ЗАЩОТО  ВЕЧЕ Е ФАКТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020-ВАРИАНТ 2-РИ,КОЙТО БЕ ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И ДАДЕН КАРТ -БЛАНШ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОЩЕ ТАЗИ ВЕЧЕР.ВТОРАТА ДОБРА НОВИНА Е ,ЧЕ  НА 09.02,2015ГОД. МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ КАЧИ НА САЙТА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ НА  П Р С Р  2014-2020  И ДНЕС СПОКОЙНО ,БЕЗ УГОВОРКИ
“ НЕ Е  ПОСЛЕДНО“ , ЩЕ
КОМЕНТИРАМЕ  МЕРКИТЕ И ПОДМЕРКИТЕ НА ПРОГРАМАТА.

      Предстои ни да довършим изискванията на подмярка 6.1. “ Стартова  помощ за млади земеделски производители“.Преди това да си припомним какво знаем от предишния ни материал до тук: (още…)

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ, ЗА КАМПАНИЯТА ПО ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА 2015 г.

(още…)

Read Full Post »


       УВАЖАЕМИ   ЗЕМЕДЕЛСКИ    ПРОИЗВОДИТЕЛИ,

УВАЖАЕМИ  МЛАДИ  ФЕРМЕРИ,

К  О  Л  Е  Г  И ,

ДНЕС СМЕ ВЕСТОНОСЦИ НА ДОБРИ НОВИНИ:НАПРАВО ОТ ИЗТОЧНИКА-МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ…НО  ПО РЕД…..

1.В понеделник /26.януари 2015г./ Държавевн фонд  „Земеделие“ започва плащането по СЕПП/Единно плащане на площ/.Този път в информацията се доверяваме на зам.министър Васил Грудев,който сподели агроновината  на срещата със земеделските кооперации от Североизточна България  вчера/22.01./Г-н Грудев обчсни и как ще се изплащат субсидиите при састъпени площи.На време ще се изплати субсидията на незастъпените площи,остатъкът от субсидията ще бъде изплатена след установяване правото на застъпената площ. (още…)

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 298 other followers