Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


 У В А Ж А Е М  И      К О Л  Е Г И,

ЧЕТЕМ МНЕНИЯТА ВИ  ДО САЙТА НИ ЗА НАБОЛЕЛИ В ЗЕМЕДЕЛСКАТА ПОЛИТИКА ПРОБЛЕМИ,ЗА ТРУДНОСТИТЕ ВИ С М З Х  И РЕШИХМЕ.ЧЕ ДНЕШНАТА ТЕМА ЩЕ ПОСВЕТИМ НА ПОСТАВЕНИТЕ ОТ ВАС ВЪПРОСИ ЗА ПРСР 2014=2020ГОД ОЩЕ ПОВЕЧЕ,ЧЕ СЕ СБЛЪСКВАТЕ С НЕАДЕКВАТНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ОТНОСНО ПОДАДЕНИ ОТ ВАС ПРОЕКТИ.В МОМЕНТА ВЪРВИ ОБСЪЖДАНЕТО НА ДВЕ ПРОЕКТОНАРЕДБИ ЗА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ 6.1. И 4.1.2.КОЯТО СЪЩО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛЗВА ОТ ТЯХ,В КОИТО СРЕЩАТЕ ДОСТА „МАЛОУМИЕ“

ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ВЕЧЕ ЧАКАМ,ОТКАКТО СЪМ ПОДАЛ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ПО ПРОЕКТ НА ПОДМЯРКА 6.3. И НИЩО=НИКАКЪВ ОТГОВОР.а КОЛКО ПАРИ ПОХАРЧИХ…..“

„ТРУДНО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЩЕ ДОКАЖЕ КЪДЕ СА ОТИШЛИ ПАРИТЕ ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ.2020ГОДИНА  БЪРЗО  ЩЕ ДОЙДЕ,А НИЕ ЧАКАМЕ ОЩЕ НЕОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ.А ТАЯ „ГЛУПОСТ“=ПРОЕКТОНАРЕДБАТА ЗА ПРОМЯНА НА  6.1. НЕ СТИГА ДЕТО ИЗЛЪГАХА ТОЛКОВА ХОРА И 19 МЕСЕЦА НЕ СЕ ОТВАРЯ/КОЛКО ХОРА ИЗГУБИХА ПРАВАТА СИ ДА КАНДИДАТСТВАТ/,АМИ СЕГА И ТИЯ ПРОМЕНИ.НЯКОИ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ОБЯСНИ ЗАЩО СЕ ВЪВЕЖДА КОЕФИЦЕНТ ЗА  СПО ОТ 8 000 ДО 16 000 ЕВРО.ЗНАЧИ ТИ СИ СЕ МЪЧИЛ,ХАРЧИЛ СИ ПАРИ,ТРУД ЗА ДА СЪЗДАДЕШ ПЪРВОНАЧАЛНО ЗЕМЕДЕЛСКОТО СИ СТОПАНСТВО СЪС 8000 ЕВРО СПО ПО ТАБЛИЦАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЕДИНИЦИ…И СЕГА ИЗЛИЗА,ЧЕ САМО КУЛТУРИТЕ И ЖИВОТНИТЕ В НОВОИЗМИСЛЕНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ „2 А“ ЩЕ СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПЪРВОНАЧАЛНОТО  СПО.И КАКВО ИЗЛИЗА КАКТО СИ ИМАЛ 8000 ЕВРО СПО ПРЕДИ ДВА МЕСЕЦА,ТАКА МОЖЕ И ДА НЯМАШ АКО НЕ ПОПАДНЕШ  В „2А““

„ТРУДНО ЩЕ СЕ ДОКАЖЕ ЗА КАКВО СА ИЗХАРЧЕНИ ПАРИТЕ,ИМА ЛИ ЗЛОУПОТРЕБИ,НО ЕДНО Е ЯСНО 75% ОТ СРЕДСТВАТА ОТИДОХА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЯ И СЪЗДАДОХМЕ НОВИТЕ „ЗЕМЕДЕЛСКИ ФЕОДАЛИ“.
Потърсихме отговор на въпросите Ви при нашите консултанти,отговорът им за Проектонаредбите бе да изчакаме сроковете на публикациите.Знаете,че на два пъти ни се случваше в последния момент по наше настояване да се включват черниците и  кутиикиъе бубено семе,така и сега много браншове ще се борят до последно някои промени да не станат.
Ето го отговорът за парите на България от Европейското финансиране=отчет който Правителството трябва да направи през 2018год.=мнение на Светлана Боянова

В края на 2018 година България е длъжна да представи на Еврокомисията „рамка за изпълнението на Програмата за развитие на селските райони ПРСР“, където подробно да бъдат разписани броят на одобрените проекти и размерът на субсидиите. Тази междинна оценка е задължителна за всички европейски държави и се прилага за първи път по средата на програмния период, за да се види ефектът от заложените политики в съответните държави. Това поясни председателят на Института за агростратегии и иновации Светлана Боянова по време на представянето на анализ за десетгодишното прилагане на общата селскостопанска политика (ОСП) в страната, изработен от ИнтелиАгро.

Програмният период 2014-2020 година започна с една година закъснение, затова и изпълнението на ПРСР върви изключително мудно. Политическата нестабилност и смяната на правителствата, които взеха да се сменят на 2 вместо на 4 години, е другият стопиращ фактор за нормалното развитие на сектора.

За оставащата година и половина до края на 2018 г. министерството на земеделието ще трябва да направи сериозен лупинг при одобрението на проектите, за да не се наложи от 2019 година България да загуби сериозен бюджет поради неизпълнение на планираното, посочиха консултанти по европрограмите. Само да припомним, че за периода 2014-2020 г. страната разполага с 2,3 млрд. евро.

За да не се провалим и да ни отнемат от този бюджет, в оставащия срок България да прехвърли средства от една цел към друга, за да навакса с изоставането, там, където то съществува.

В ПРСР страната ни заложи 6 приоритета (или цели) и само между тях може да се извършва прехвърляне на средства.

В Приоритет 1 се стимулира трансферът на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони.

Приоритет 2  се работи за повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони, и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите – за него е заделен бюджет в размер на 372 млн. евро публични средства (12,7% от всички средства по ПРСР);

С приоритет 3 се насърчава организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство – заделен бюджет в размер на 273 млн. евро публични средства (9,4% от всички средства по ПРСР);

Приоритет 4 се прилага за възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство – заделен бюджет в размер на 983 млн. евро публични средства (33,7% от всички средства по ПРСР);

Приоритет 5 допринася за насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство – заделен бюджет в размер на 430,6 млн. евро публични средства (14,8% от всички средства по ПРСР);

Приоритет 6 работи за насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическо развитие в селските райони – заделен бюджет в размер на 815,2 млн. евро публични средства (27,9% от всички средства по ПРСР).

До този момент отваряни малка част от мерките на ПРСР. Според последния индикативен график до края на годината се обещава известно наваксване, но не е ясно как ще се процедира с общинските мерки, където ще се налагат промени в нормативната уредба.

Корекции ще има още при мярка 4,2 за преработка на земеделската продукция, както и за редица направления при подпомагането на малките стопанства, където приемът също се бави.

Благодарим на консултантите ни от sinor.bg за предосташения материал.

14.08.2017  Екип на ХТКК

Read Full Post »


 УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,
ОТДАВНА ЧАКАХМЕ ТАЗИ ИЗПОВЕД НА НИХАТ КАБИЛ В КАЧЕСТВОТО МУ НА  МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО В ГОДИНИТЕ НА РЕФОРМИ И ТЕЖКИ ПРЕГОВОРИ С ЕС.ОЩЕ ПОВЕЧЕ,ЧЕ ОТ ИНТЕРВЮТО МУ ЩЕ РАЗБЕРЕМ ИМАМЕ ЛИ ВИНА БЪЛГАРСКАТА СТРАНА ЗА РЕФЕРЕНТНИТЕ ЦЕНИ,ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА КОМПАКТНИТЕ ГРАДИНИ СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ,ЗА ЛИПСАТА НА СУБСИДИИ ЗА ВАЖНИ,ТРАДИЦИОННИ В МИНАЛОТО СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИЗДЕЛИЯ.СЛУШАХМЕ НЯКОЛКО ПЪТИ ИНТЕРВЮТО,ПИТАХМЕ СЕ ДА СЪКРАТИМ ЛИ НЕЩО.РЕШИХМЕ,ЧЕ ТРЯБВА ДА ЧУЕТЕ И ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКО.

(още…)

Read Full Post »


plat  УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ  НА  ТЕКСТИЛЕН  КЛЪСТЕР  КОПРИНА,

   УВАЖАЕМИ  КОПРИНАРИ,

                  ДОЙДЕ ВРЕМЕТО  ДА ЗАПОЧНЕМ ДА ПИШЕМ ЗА КОПРИНЕНАТА БУБА И КОПРИНАТА КАТО ЗА НОВ ОТРАСЪЛ.ЗАЩО ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ СЕГА ?

                 ЩЕ ЗАПОЧНЕМ С МАЛКО ИСТОРИЯ:АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРОУЧВАНИЯ СОЧАТ,ЧЕ БУБАРСТВОТО СЕ Е РАЗВИЛО МНОГО ПО.РАНО ОЩЕ В 5999.10 000год, пр.н,е В КРАЯ НА ЧЕТВЪРТИ ВЕК ПРЕДИ ХРИСТА ОТГЛЕЖДАНЕТО НА КОПРИНЕНИТЕ БУБИ ЗАПОЧВА ДА СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА КИТАЙ В СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНА И ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ,КАКТО И В РАЙОНИТЕ НА СЪВРЕМЕННА СИРИЯ,ИРАН И ИРАК,И ТАКА ,ПОСРЕДСТВОМ ТЪРГОВИЯТА ЧРЕЗ „ПЪТЯ НА КОПРИНАТА“ ЧУДНИТЕ МАЛКИ БУБЕНИ СЕМЕНЦА ПРИСТИГАТ И В БЪЛГАРИЯ ,ОЩЕ В СЕДМИ ВЕК ЗАПОЧВА ДА СЕ ПРАКТИКУВА БУБАРСТВОТО ПО НАШИТЕ ЗЕМИ ТА И ДО ДЕН ДНЕШЕН
(още…)

Read Full Post »


      ,, ВРЕМЕТО ИЗТИЧА ПРЕЗ ПРЪСТИТЕ НИ КАТО ПЯСЪК  И
                НИКОГА НЕ СЕ ВРЪЩА  НАЗАД. ОНЕЗИ , КОИТО ГО
                ИЗПОЛЗВАТ МЪДРО ,БИВАТ  ВЪЗНАГРАДЕНИ С БОГАТ,
                ПРОДУКТИВЕН И ЩАСТЛИВ ЖИВОТ ,,

 

                                  Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  И

 

         КЛЪСТЕРНАТА  МРЕЖА  “ТЕКСТИЛЕН  КЛЪСТЕР  КОПРИНА“ Е МНОГО СПЕЦИАЛЕН ПРОЕ КТ,ОСЪЩЕСТВЕН С УСИЛИЯТА НА НЯКОИ МНОГО СПЕЦИАЛНИ ХОРА.ДЪЛБОКО  БЛАГОДАРНИ СМЕ НА НАШИЯ  ПРЕКРАСЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЕКИП И НА ВСИЧКИ ОНЕЗИ,КОИТО С ЕНТУСИАЗЪМ И ЕНЕРГИЯ ПРЕВЪРНАХА ИДЕЯТА НИ ЗА ТОЗИ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.ТРОГНАТИ СМЕ ОТ ВАШАТА ПРЕДАНОСТ И ЧУВСТВО ЗА МИСИЯ. (още…)

Read Full Post »


                             З Д Р А В Е Й Т Е     К О Л Е Г И ,

 

НА ФОНА  НА ВИКОВЕТЕ НА ЖИВОТНОВЪДИ  ПРЕД МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, КОИТО НЕ СЕ РАЗБРА КОЯ БРАНШОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ГИ ВОДИ ,ЗАЩОТО БОЙКО СИНАПОВ НЕ БИЛ ВЕЧЕ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ,ИЗЛЯЗОХА ДОБРИТЕ НОВИНИ ЗА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В Т.Ч.БЕНЕФИЦЕНТИТЕ ЗА ТРИТЕ СХЕМИ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ,ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ,ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ -ОБВЪРЗАНО ПРОИЗВОДСТВО=,АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ТОЗИ ПЪТ ИНФОРМАЦИЯТА ДАДЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА Д Ф ,,ЗЕМЕДЕЛИЕ,, ЖИВКО ЖИВКОВ ПО ВРЕМЕ НА СРЕЩАТА С БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ И БИОЛОГИЧНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА  20 МАРТ 2017 ГОДИА. (още…)

Read Full Post »


           ЗДРАВЕЙТЕ  ПРИЯТЕЛИ,

 МАРТ Е И Е ВРЕМЕ ЗА РАБОТА В  ЧЕРНИЧЕВАТА ГРАДИНА,НО Е И ВРЕМЕ

ЗА  ЗАСАЖДАНЕ  НА  МЛАДИТЕ ФИДАНКИ  ЗА ТЕЗИ ОТ ВАС КОИТО  НЕ УСПЯХА ДА НАПРАВЯТ

 ЕСЕННОТО  ЗАСАЖДАНЕ.СЕГА ВРЕМЕТО Е ПОДХОДЯЩО,ТЕМПЕРАТУРИТЕ  ПРЕЗ НОЩИТЕ СА

НАД   Н УЛАТА  ,И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ЗАСАЖДАНЕ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ

ОТЛИЧНИ  РЕЗУЛТАТИ. НАПОМНЯВАМЕ ВИ,ЧЕ НА НАШИЯ САЙТ ЩЕ НАМЕРИТЕ ПЪЛНИ

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ЗЕМЯТА,ИЗКОПАВАНЕТО  НА ДУПКИТЕ,

ОРАЗМЕРЯВАНЕТО,ЗАСАЖДАНЕТО И ПЪРВИ ГРИЖИ ЗА ЧЕРНИЧКИТЕ.СЕГА Е  ВРЕМЕ ДА

ПОДРЕЖЕТЕ МИНАЛОГОДИШНИТЕ ДРЪВЧЕТА И ОФОРМИТЕ КОРОНИТЕ НА ФИДАНКИТЕ

.ИЗОРЕТЕ МЕЖДУРЕДОВОТО ПРОСТРАНСТРО И ПОДХРАНЕТЕ ДРЪВЧЕТАТА С ПОДХОДЯЩИТЕ

ПРОЛЕТНИ  ТОРОВЕ.

ПИТАТЕ НИ ЗА ВКОРЕНЯВАНЕ НА РЕЗНИЦИ ,СТАВА ВЪПРОС ЗА РЕЗНИЦИ ОТ ЧЕРНИЦИ.СЕГА

Е ВРЕМЕТО ЗА РЯЗАНЕ НА ЕДНОГОДИШНИ РЕЗНИЦИ ДОКАТО НЯМА СОКОДВИЖЕНИЕ,НО НЕ

МОЖЕ ДА ГИ ВКОРЕНЯВАТЕ  КАТО ЛОЗОВИТЕ ,ТУК ВИ ТРЯБВА  ИНСТАЛАЦИЯ.НИЕ

ЗАПОЧВАМЕ ДОГОВАРЯНЕ ЗА ЕСЕННИ ДОСТАВКИ НА ШЕСТМЕСЕЧНИ  ФИДАНКИ ОТ

РАЗСАДНИЦИТЕ В ЯМБОЛ,ЕЛИН ПЕЛИН И ДРАЖЕВО.

                          А сега ще Ви разкажем за любимата си рубрика  „Моята ферма-моят живот „как се кредитират фермерите в САЩ и в България.В САЩ теглиш кредит и ставаш съдружник на земеделската банка.Заемите са с 4% лихва,а животновъдите си разделят 1%дивидент от печалбата на банката.

                       Разказвахме Ви преди време защо през тридесетте години на миналия век България е имала най голямото производство на пашкули и копринен греж 3000тона.Тогава Българската Земеделска банка е била не само кредитор на бубарите и копринарите,но е изкупувала и плащала пашкулите в цялата страна чрез създадена мрежа от изкупвателни пунктове.Това е давало гаранция на бубарите,че пашкулите им ще бъдат изкупени и платени на време.На копринарите които са свилоточили и тъкали са предоставяни оборотни средства в началото на годината и така цикълът се затваря ,а банката си е осигурявала и печалбата чрез цената на продадените на копринарите пашкули и лихвата на дадените кредити.Разликата между България и САЩ е в това,че американското кредитиране на фермерите от сто години не се е променило,а българското отдавна го няма в тази форма.Преди сто години Конгресът на САЩ гласува Закон за създаване на кредитни организации,които да финансират дейностите на земеделците и животновъдите .Правителството отпуска първоначалните средства необходими за дейността на новите фирми.В последствие се създават и специализирани закони за земеделски кредити,които поставят определени правила.През 1971година,до ден днешен,със закон тези кредитни институции минават под надзора на Правителството на САЩ и на специално създадена от него независима агенция за земеделски кредити.Земеделската кредитна система в САЩ разполага с активи от 314 милиарда долара.Сега сме наясно,че и малкия,и големия фермер в Америка имат еднакъв достъп до кредитния портфейл на земеделската  банка,а в България ,,малката ферма,, умира.В  САЩ няма субсидии,но и никой не иска,у нас субсидиите са за големите.Толкова грешки в аграрната  ни политика ,на шест месеца промени в правилата,което води до несигурност и фалити.

                 А сега ще Ви разкажем за една аграрна банкова организация  с името Ferm credit NM,която има 2400 съсобственици фермери и тази година ще празнува сто годишннна от създаването си.Всеки фермер,който потърси кредит от нея,става нейн съдружник.А как се оценява фермата му,защо се ипотекира до 50%от нея при вземането на кредит и как е при нас ?…следва

                 За Вас материалът подготви Екипът на Клъстер ,,КОПРИНА,,

гр.София

06.03.2017

                      

Read Full Post »


УВАЖАЕМИ  ЗЕМЕДЕЛСКИ  ПРОИЗВОДИТЕЛИ ,

                 Дебатите за Общата селскостопанска политика след 2020 година се оказаха в разгара си.а  сме в началото на 2017год.Предстоят големи промени ,но все още се питаме кому са нужни,след като през 2015 год.влязохме уж в най- новите и най -желани промени на земеделската политика и подпомагане в Европейския съюз.Още повече,че резултатите от тази О С П ще могат да се усетят  към 2020год.Днес усилено специалистите говорят,че предстои съществена промяна на основния елемент на подпомагането директните плащания.Истина е,че голяма част от субсидиите от директното подпомагане в България, не изпълниха задачата си,не намалиха цените на млякото,месото,хляба,плодовете и зеленчуците и ако трябва промяна то тя е към увеличение на финансовото подпомагане именно на тези производства.

                    Дебатите за новата О С П след 2020год. са в центъра на интервюто на Светлана Боянова ,която преди няколко дни стана съветник на зам.министър Янева.Знаете,че ние често критикувахме Боянова когато беше заместник министър на М З Х.Но трябва да признаем,че тя бе и първата от МЗХ,  която се застъпи за субсидии за бубарството  в новия програмен период 2014-2020г.А дали е за добро ,че точно тя е съветник в МЗХ, смятаме,че е добър консултант и има знания в земеделската политика.За сведение Институтът по агростратегии  и иновации който ръководи Светлана Боянова, е домакин на осемте конференции, организирани от Дирекция ,,Земеделие и иновации,, към Европейската комисия през 2017 и 2018год. по дебатите за ОСП след 2020 .Но да започнем с първите думи от интервюто:

                    „Дебатите за Общата селскостопанска  политика са вече в горещата си фаза.Да ли директните плащания ще бъдат само  история или бъдеще на  О С П , тепърва ще разберем

                    Имат ли нужда фермерите от промяна в земеделската политика и директното подпомагане или всички вече жадуват за поне относителна стабилност на средата в която работят?Тези въпроси  си задава и дава донякъде отговор  Светлана Боянова в качеството си на Председател на Института за агростратегии и иновации.Според нея,може да се каже,че дебатите за ОСП на Европейския съюз след 2020год .навлязоха в най- разгорещената си фаза.За добро или лошо вече и широката общественост е допусната в дебата чрез публичното онлайн обсъждане което стартира Главна дирекция ,,Земеделие и развитие на  селските райони на ЕС под мотото ,,Модернизация и опростяване на ОСП,,

                  Но нужна ли е наистина промяна в О С П ?

               ,,Новата система за директни плащания се прилага едва от 2015,а от две години започва дебат за промяна.Толкова   неуспешна ли беше реформата от 2013год. и можем ли да говорим за икономически и социални показатели?Не,не можем,защото ефектът от последните промени ще усетим през 2020год.“-каза Боянова.

                  Кой тогава има нужда от промяната?

                  ,,Не са фермерите със сигурност.Смяната на системата за директно подпомагане през 7години,освен ,че е скъпо е и опасно.Липсата на предвидимост определено влияе негативно в икономически план на земеделските производители.Същото важи и за администрацията независимо да ли е регионална или европейска.

                  А как е за политиците?Докато властимеющите получават политически дивиденти,обещавайки на своите избиратели светло бъдеще,чиновннците губят време и енергия опитвайки да поправят грешките си и да дадат смислено обяснение на потърпевшите земеделски стопани.,,допълни Боянова.

                   Ето защо ако има промяна в О С П след 2020год. то най важният й елемент директните плащания,трябва да бъдат структурирани така,че през 2023год. да няма нужда от нови реформи.

                     За Вас материалът подготви Екипът на Текстилен Клъстер Коприна.

гр.София

28.02.2017год.

Read Full Post »

Older Posts »