Архив за категорията 'БУБАРСТВО'


 

 

УВАЖАЕМИ    КОЛЕГИ,

С АНАЛИЗА НА КОНЦЕПЦИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ СЕ ОПИТАХМЕ ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ НАЙ-ВАЖНИТЕ  И ОТГОВОРНИ СТЪПКИ ПО ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ 2015-2020ГО9Д.ОТ ТОВА КОЕТО НИ ПИШЕТЕ РАЗБИРАМЕ,ЧЕ В КОНЦЕПЦИЯТА ЛИПСВАТ ДОСТА КОНКРЕТНОСТИ,ЛИПСВАТ  ДЕТАЙЛИ ПО ПО НОВИТЕ СХЕМИ,НЕ СТЕ НАМЕРИЛИ ПОДПОМАГАНЕТО  ЧРЕЗ ОБВЪРЗВАНЕ С ПРОИЗВО9ДСТВОТО  КАКВОТО Е БУБАРСТВОТО,ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО И ДР.

В ОЧАКВАНЕ СМЕ, ПРЕДИ 31ЮЛИ 2014ГОД. И В АДЕКВАТЕН ЗА НУЖДИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  СРОК,МИНИСТЕРСТВОТО НИ/МЗХ/ ДА ИЗЛЕЗЕ С ДЕТАЙЛИ ПО СХЕМИТЕ,ВКЛЮЧЕНИ В КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ,А ТАКА СЪЩО И НОВИТЕ СХЕМИ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДМОГАНЕ С ПРОИЗВОДСТВОТО.ЗАТОВА СЕ ОБЪРНАХМЕ КЪМ  АСОЦИАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СТАНОВИЩЕ И ОЦЕНКА НА СТАВАЩОТО  ПО ОТНОШЕНИЕ  ОБСЪЖДАНЕТО НА ВСИЧКИ ПРОГРАМИ ПО ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ. НЕ Е ТАЙНА,ЧЕ РЪКОВОДСТВОТО НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА ЕЖЕДНЕВНО СЛЕДИ И СЕ КОНСУЛТИРА С АСОЦИАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ,ЗАЩОТО ТЯ Е НАЙ=МОЩНАТА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНА  ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЖИВОТНОВЪДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ.ЕТО И ТЯХНОТО СТАНОВИЩЕ:  

               ‘ПО ПОВОД  ПУБЛИКУВАНАТА КОНЦЕПЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ В Р.БЪЛГАРИЯ ОТ 2015ГОД. И НАБЛИЖАВАЩИЯТ КРАЕН СРОК 31.07.2014ГОД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ РЕШЕНИЯ  АСОЦИАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ОЧАКВА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ КОНКРЕТИКА ПО ВСИЧКИ НОВИ СХЕМИ.ПРОДЪЛЖАВА ДА НЯМА ЯСНОТА ОТНОСНО СХЕМАТА ЗА 13%   ОБВЪРЗАНО С ПРОИЗВОДСТВОТО ПОДПОМАГАНЕ/+ 2% ОБВЪРЗАНА ПОДКРЕПА ЗА ПРОТЕИНОВИ КУЛТУРИ.

НЕ Е ЯСНО  КОИ ЩЕ СА ПОДПОМАГАНИТЕ СЕКТОРИ И КУЛТУРИ; ЖИВОТНИ;С КАКЪВ ПРОЦЕНТ МЕСНОТО ИЛИ МЛЕЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО.ЯСНО Е ,Е ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ БЕНЕФИЦЕНТИТЕ ПО СХЕМИТЕ ЩЕ СЕ РАЗПИШАТ СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,НО НИ БЕЗПОКОИ,ЧЕ ТЕМАТА ДОРИ НЕ Е ОБСЪЖДАНА В РАБОТНАТА КОМИСИЯ  КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО,А ВСИЧКИ РАБОТЕЩИ В СЕКТОРИТЕ:ЖИВОТНОВЪДСТВО,ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ СА В ОЧАКВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ НА РЕШЕНИЯТА.              ОТНОВО СТОИ ВЪПРОСЪТ ЗА ДЕФИНИЦИЯТА ЗА  “ АКТИВЕН ФЕРМЕР“ ЕТО И НАШЕТО СТАНОВИЩЕ:НИЕ  ОТ АСОЦИАЦИЯТА НАСТОЯВАМЕ В ДЕФИНИЦИЯТА ЗА  АКТИВЕН ФЕРМЕР ДА СЕ ВКЛЮЧИ….ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА РЕГИСТРИРАНИ ПО НАРЕДБА 3 И ДА НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ БЮДЖЕТА…ТАКА ЩЕ СЕ ПОДПОМАГАТ РЕАЛНО РАБОТЕЩИТЕ И ПРОИЗВЕЖДАЩИ ПРОДУКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛЦИ,       ТЪЙ КАТО РЕГЛАМЕНТА ПОСОЧВА СРОК 31ЮЛИ СТРАНАТА НИ ДА ОПРЕДЕЛИ МИН.ЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА ЗЕМЯТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ВИД ДЕЙНОСТ,БРОЙ ЗА ГОДИНАТА/.СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА СЕ РАЗШИРИ ДЕФИНИЦИЯТА   „АКТИВЕН  ФЕРМЕР“.В ОЧАКВАНЕ СМЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ПРЕДИ 31ЮЛИ 2014ГОД. ДА ДАДЕ ОТГОВОР НА ВСИЧКИ ПОСТАВЕНИ ОТ5 НАС ВЪПРОСИ ПО ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЕРИОДА 201502020ГОД.“

                 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,ТОЗИ МАТЕРИАЛ БЕ ПОДГОТВЕН ОТ КЛЪСТЕРНИЯ СЪВЕТ НА ТК КОПРИНА С ПОМОЩТА НА АЗПБ,ЗА КОЕТО ИСКРЕНО БЛАГОДАРИМ !

ГР.ЯМБОЛ

18.07.2014ГОД.                                                                                                                                                  

Read Full Post »


 

 

ПРОГРАМА:“ТЕХНОСТАРТ-НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“

ЦЕЛ:ЦЕЛТА НА  ПРОЕКТА  Е  ДА  СЕ  СТИМУЛИРАТ МЛАДИТЕ  ПРЕДПРИЕМАЧИ-СТУДЕНТИ,ДОКТОРАНТИ И ДИПЛОМИРАНИ В НАЙ-РАННИЯ ЕТАП , НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ-МОМЕНТА НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТА-БИЗНЕС-ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИОНИЯ ПРОЕКТ ИЛИ УСЛУГА ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА,ЧРЕЗ  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 20 000 ЛВ ЗА ВСЕКИ ОДОБРЕН БИЗНЕС ПЛАН.

КРАЕН СРОК:15 СЕПТЕМВРИ 2014ГОД.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: ДО 20 000ЛВ

                ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА: 90% /10% САМОУЧАСТИЕ /

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ:ЗА ДА ПОЛУЧИ ФИНАНСИРАНЕ,ВСЕКИ КАНДИДАТ СЛЕД ОДОБРЕНИЕ,ТРЯБВА ДА РЕГИСТРИРА СОБСТВЕНА ФИРМА/ЕООД ИЛИ ЕТ/ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ДА ОСИГУРИ 10% СОБСТВЕНО УЧАСТИЕ ЧРЕЗ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ИЛИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

ПРОЕКТЪТ „ТЕХНОСТАРТ“  ФИНАНСИРА СТАРТИРАЩИ ФИРМИ САМО В СФЕРАТА НА ПРОМИШЛЕНОСТТА,ИНФОРМАЦИОННИТЕ УСЛУГИ И НАУЧНАТА И РАЗВОЙНАТА ДЕЙНОСТ. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЯ,ЧЕ ТРЯБВА ДА ПОСОЧИТЕ СЕКТОРИ:

-ЦЕЛИЯТ СЕКТОР  С-“ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ“

-СЕКТОР З -“СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ“

-СЕКТОР  М-“ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“ САМО КОД М 72 „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  И  РАЗВОЙНА  ДЕЙНОСТ“

БЕНЕФИЦЕНТИ:ИЗИСКВАНИЯ

ПО СХЕМАТА МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ САМО:

1.ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ,КОИТО СА СТУДЕНТИ  ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013-2014ГОД. В БЪЛГ.ВИСШИ УЧИЛИЩА СЪС СЪОТВЕТНА АКРЕДИТАЦИЯ;

2.ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ-СТУДЕНТИ В ЧУЖБИНА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2013-2014 В УЧИЛИЩА ПРИЗНАТИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ;

3.ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ ,ДИПЛОМАНТИ С МАГИСТЪРСКА ИЛИ БАКАЛАВАРСКА СТЕПЕН ПОЛУЧЕНИ 2013 ИЛИ 2014ГОД В БЪЛГАРСКИ ВИСШИ УЧИЛИЩА СЪС СЪОТВЕТНА АКРЕДИТАЦИЯ;

4.ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ДОКТОРАНТИ 2013 И 2014ГОД.

УВАЖАЕМИ МЛАДИ КОЛЕГИ !

ИСКРЕНО ЩЕ СЕ РАДВАМЕ АКО ИЗБЕРЕТЕ СХЕМАТА КАСАЕЩА ПРЕРАБОТВАТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ  НЕ Е ТАЙНА,ЧЕ СТРАНАТА НИ СТРАДА ОТ ЛИПСА НА ОБРАЗОВАНИ МЛАДИ ХОРА,КОИТО ДА СЕ ЗАНИМАВАТ С НАУЧНА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ В НАШИЯ ОТРАСЪЛ.ГОТОВИ СМЕ ДА КОНСУЛТИРАМЕ ПРОЕКТИТЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО КАКТО И ДА ПРИЕМЕМ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ НИ.

ГР.СОФИЯ                       ОТ ЕКИПА НА ХОЛДИНГ ТК КОПРИНА

16.07.2014Г.

Read Full Post »


                                         ЗДРАВЕЙТЕ  КОЛЕГИ  И ПРИВЕТ  ОТ  КНЕЖА!

 

               ВЕЧЕ  ТРЕТИ ДЕН АГРАРНИЯТ ЕКИП НА  ХОЛДИНГА Е В ГР.КНЕЖА,ЗА ДА ПРОСЛЕДИМ РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ ЧЕРНИЧЕВИ ФИДАНКИ.ВЕРНИ НА ПРИТЧАТА  „ДЕН  ГОДИНА ХРАНИ“ ,ЗНАЕЙКИ,ЧЕ СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА ПОДХРАНИМ И НАПОИМ ЗЕМЯТА,ЗА ДА  ИЗХРАНИ  МАЛКИТЕ ЧЕРНИЧКИ,,НИЕ СМЕ ТУК ЗА ДА ОЦЕНИМ И ТРУДА НА НАШИТЕ КОЛЕГИ В КНЕЖА. НЯМА СЪБОТА,НЯМА НЕДЕЛЯ,СУТРИН И ВЕЧЕР СЕ ПОЛИВА,ПЛЕВИ,ОБРАБОТВАШ БЕЗ ХИМИЯ.ТРУДНА И ОТГОВОРНА Е ЗЕМЕДЕЛСКАТА РАБОТА,ОЩЕ ПОВЕЧЕ ,ЧЕ ТЯ Е СВЪРЗАНА С БИОЛОГИЯТА НА КУЛТУРИТЕ КОИТО САДИМ И ОБРАБОТВАМЕ.КОЛКО Е БИЛ ПРАВ НАРОДЪТ НИ,ИЗТРАДАЛ В ЖИВОТА СИ ТОЙ Е НАПИСАЛ:“ЛОЗЕТО НЕ ЩЕ МОЛИТВА,А ИСКА МОТИКА“.ВСЕКИ  БОЖИ  ДЕН  НАШИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СА НА ПОЛЕТО ИЛИ ГРАДИНАТА,РАБОТЯТ ИЛИ НАГЛЕЖДАТ РЕКОЛТАТА ,ПЪК И ПОГЛЕЖДАТ НЕБЕТО ДА ЛИ НЯМА ДА СЕ ИЗВИЕ  „СОФИЙСКАТА“ ГРАДУШКА. КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СМЕ НА ПОЛЕТО,РАЗСАДНИКА ИЛИ ГРАДИНАТА, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ МИСЛИМ КАКВО ПРАВИ ДЪРЖАВАТА НИ ЗА ТЕЗИ  ХОРА КОИТО ПРЕЗ ТЕЗИ ТЕЖКИ МЕТРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ-ДЪЖД,ГРАДУШКА,ПЕК,УСПЯВАТ ДА СЕ СПРАВЯТ,И СИ МИСЛИМ КОЛКО СА ОТГОВОРНИ ТЕЗИ КОИТО УПРАВЛЯВАТ ДА СЪЗДАДАТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ И РАБОТА В БЪЛГАРИЯ.    И СЕ ПИТАМЕ НЕ Е ЛИ ВРЕМЕ ТЕЗИ ЗА КОИТО ТРИ МИЛИАРДА ЛЕВА  СА  ХАРТИЙКИ ДА ОСВОБОДЯТ МЕСТАТА В МИНИСТЕРСТВАТА И ФОНДОВЕТЕ,ДА ИМ СЕ ОТНЕМЕ ВСИЧКО,НАЙ-ВЕЧЕ ГАРАНТИРАНИТЕ ЗАПЛАТИ,ДА ИМ СЕ ДАДЕ ПО ЕДНА МОТИКА И ДА ГИ ВИДИМ КАК ЩЕ ПРЕКОПАЯТ В ГОРЕЩИНАТА  „БЕЛОСЛАТИНСКИЯ ТЮТЮН“.

              СВИДЕТЕЛИ СМЕ,КАК ЕДИН ВИДЕН БАНКЕР ОГРАБИЛ СОБСТВЕНАТА СИ БАНКА.а ВИЕ ВЯРВАТЕ ЛИ,ЧЕ Е СОБСТВЕНА И ВСЪЩНОСТ  КАКВО ЗНАЧИ СОБСТВЕНА БАНКА? НЕ БЯХМЕ ЛИ СВИДЕТЕЛИ ,КАК  ЕООД С ДВА ЛЕВА КАПИТАЛ ПРИВАТИЗИРА /КУПИ/АКТИВИТЕ НА  ТЕЖЪК КОМБИНАТ И В СЪЩОТО ВРЕМЕ СОБСТВЕНИКЪТ НА ЕООДто СЕ ИЗХРАНВАШЕ С БУРКАНИТЕ НА БАБА СИ.СЯКАШ ВСИЧКИ СМЕ В ЕДИН ЗЛОВЕШ ТЕАТЪР, В КОЙТО ВЪЗПИТАНИЯТ И УМЕН ЧОВЕК  БИВА МАЛТРЕТИРАН,ПОДТИСКАН И  УНИЖАВАН ОТ  БАРМАНА-БАНКЕР.ГОРКО НА ТАЗИ ДЪРЖАВА В КОЯТО ПЪРВЕНЮТО СЕ ТАЧИ ЗА ИНТИЛИГЕНТ ,БОГАТ И ПРОСПЕРИРАШ .

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

            .ДНЕС КОНСУЛТАНТИТЕ НИ ОТ СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО НАПИСАХА    ДВЕ ВАЖНИ НЕЩА;1-во БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА  ИЗГУБИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗАРАДИ СКАНДАЛИТЕ МЕЖДУ  М З Х   И  ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ И  2-ро  МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ЛАНСИРА ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД ЗА ПОЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ САНКЦИИ,НАЛОЖЕНИ НА ОБЩИНИТЕ.

              И ТАКА ВЪЗМОЖНО ЛИ Е БЪЛГАРИЯ ДА ИЗГУБИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ?-ДА,НАПЪЛНО ВЪЗМОЖНО Е!ОСВЕН КАЗУСИТЕ СЪС СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ОРГАН И НЕОСЪЩЕСТВЕНОТО ВСЕ ОЩЕ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ  ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД,ПОТЕНЦИАЛНО НАЙ-МНОГО ПРОБЛЕМИ СЕ ОЧАКВАТ ПРИ ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИТЕ.ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЕТЕ ГОДИНИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА НЯКОЛКО ПЪТИ ИСКАШЕ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ ОТ БРЮКСЕЛ ДА ПРЕМЕСТИ ДОСТА СРЕДТВА ОТ РАЗЛИЧНИ СХЕМИ КЪМ ОБЩИНСКИТЕ,ТЪЙ КАТО ПРИ ТЯХ АВАНСОВОТО ПЛАЩАНЕ Е 50% ОТ СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА  И ТАКА СЕ ПОВИШАВА УСВОЯЕМОСТТА НА СРЕДСТВАТА КЪМ МОМЕНТА Т.Е ИЗБЯГВАТ СЕ  ЗАГУБИТЕ НА ПАРИ,НО ТОВА Е ВРЕМЕННО!тАЗИ ТАКТИКА МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ПАГУБНА,“БОМБА СЪС ЗАКЪСНИТЕЛ“,ЗАЩОТО  ТАКИВА ПРОЕКТИ ДОРИ НЕ СА ЗАПОЧНАЛИ ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ИЛИ  СЕ  ДВИЖАТ  СЪС ЗАКЪСНЕНИЕ ЗАРАДИ ДЪЛГИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ОБЖАЛВАНИЯ.НО КРАЙНИТЕ СРОКОВЕ НАБЛИЖВАТ ОПАСНО!

               “ ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД ЗА ПОЕМАНЕ НА ФИНАНСОВИ САНКЦИИ,НАЛОЖЕНИ НА ОБЩИНИ ЗА ДОПУСНАТИ НАРУШЕНИЯ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ Е НА ЕТАП ПРОУЧВАНЕ ЗА НАМИРАНЕ НА ПО-ЕФЕКТИВЕН  И ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН  ВАРИАНТ НА РАБОТА“-ЗАЯВИ НА ПЕТЪЧНИЯ ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ ОТ ТРИБУНАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ МИНИСТЪРЪТ НА ФИНАНСИТЕ ПЕТЪР ЧОБАНОВ.

                 ЗА КАКВО ИДЕ РЕЧ:“САНКЦИИТЕ СА НАЛОЖЕНИ ЗАРАДИ ИЗВЪРШЕНИ ОПРЕДЕЛЕНИ НАРУШЕНИЯ ПО ПОДКРЕПА НА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОЕКТИ“- КОМЕНТИРА  ЧОБАНОВ МИНИСТЪРЪТ КОМЕНТИРА ОЩЕ,ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЖЪЛГАРИЯ Е ПРИЕЛ НАРЕДБА ЗА  ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИТЕ В ЗАТРУДНЕНО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ.ДЕЙСТВИТЕЛНО ПО ТАЗИ НАРЕДБА НЕ СЕ ДОПУСКА СЪС СРЕДСТВА  ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ ОБЩИНИТЕ ДА ПЛАЩАТ НАЛОЖЕНИТЕ ИМ САКЦИИ.СРЕДСТВА ОБАЧЕ СЕ ОТПУСКАТ ЗА „ДРУГИТЕ ПРИЧИНИ“ ДОВЕЛИ ДО ТЕЖКО ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНИТЕ.

                ДА ПРИПОМНИМ,ЧЕ ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНДА БЕ ЛАНСИРАНА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА,СЛЕД КАТОСТАНА  ЯСНО, ЧЕ ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ  НИ  СПРЯ СРЕДСТВАТА.

                ЗА МАТЕРИАЛЪТПОДГОТВИ ЕКИПЪТ НИ ОТ КНЕЖА                                                                                                                                                                                                                               13.07.2014ГОД.    !                                                                                                                                                                                                 

Read Full Post »


                                                         ТЕМА:ЗЕМЕДЕЛИЕ И БУБАРСТВО

                                                          ПЕРИОД:2014-2020ГОДИНА

                   „ЗЕМЕДЕЛИЕТО НИ Е ПОМИНЪК…ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО ЧЕСТЕН

НАЧИН БОГАТ НЕ МОЖЕШ ДА СТАНЕШ,НО ЗЕМЕДЕЛИЕТО ТЕ ХРАНИ

А НИЕ ДНЕС НИТО СЕ ХРАНИМ КАКТО ТРЯБВА,НИТО ПОЛУЧАВАМЕ

Б Л А Г А Т А    НА  ЗЕМЯТА  СИ „

СПОДЕЛЕНО ЗА ВАС ОТ БАЙ ИВАН

СРЕДКОВ ОТ ОБЩИНА ЯКИМОВО,ОБЛ.МОНТАНА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Повод за  днешния материал  са разговорите ни тази седмица с Областните Управители на Монтана и Враца  относно развитието на бубарството в Северозападна България за периода 2014-2020год,допълване Стратегията за възстановяването на бубарството и производство на естествена коприна,включване на нови общини и производството на втори култури в регионите на Монтанска и Врачанска област.Не за първи път обикаляме полетата  и земите на общините на тези райони,още повече,че самите ние станахме и земеделски производители чрез разсадниците и градините ни.Но днес ще се опитаме да обобщим за деня ,на база впечатленията,срещите и разговорите да отговорим на въпроса :’Ще можем ли заедно с бубарството в областите Видин,Монтана,Враца,Плевен и Ловеч  да РЕСТАРТИРАМЕ и зеленчукопроизводството

.Хубавото бе,че видяхме добре обработена земя,обширни полета засяти с пшеница,ечемик и царевица,почти нямаше пустеещи земи.Но дотук!Ето какво сподели нашия гид от община Якимово:

„В годините назад,преди ПРЕХОДА,в нашия край имаше наистина голямо земеделско и животновъдно производство-растениевъдство,зеленчукопроизводство и в това производство участваха хилядите хора ,живеещи на територията на община ЯкимовоИ голяма част от благата които произвеждахме оставаха и за самите нас-ядяхме  и хранехме децата си със слънчеви домати и краставици,сега ги наричате..био ,нали? Мисля,че е малко вероятно да се върне това,което беше в земеделието и икономиката-няколко са причините които ме карат да мисля така,че почти е  невъзможно  възстановяването на зеленчукопроизводството.И ще Ви обясня простичко:На територията на  нашата община в селата Якимово,Комощица,Д.Церовене и Дългоделци  сме произвеждали милиони КГ зеленчуци и плодове/ягоди,грозде /,които ей там на бетонираната площадка са директно товарени за Русия.

Сега на полето не вирее и един домат,и една чушка.За да го има това производство трябва да има поливане,но поливните съоръжения са ликвидирани.За да има зеленчукопроизводство трябва подходяща земя и слънчево поле,но днес всичко е превърнато в блокове с царевица,ечемик,жито и слънчоглед.Да кажем,че произведем зеленчуците-на кого ще ги продадем или къде ще ги преработим-нито едното,нито другото го има,защото пазарите са ликвидирани,преработващите-консервните фабрики са сринати до земята!Да ли не е много късно да говорим сега,когато буташ една къща,а не си построил новата …… отиваш на улицата“

Колко истини каза бай Иван! Вярно е,че над 90% от земята в общините се обработва,но производството е ограничено-няма зеленчуци,няма организирано и животновъдство,има растениевъдство,за което сме писали ,че е  в ръцете на шепа мощни фирми.Дадохме пример с една община в Монтанска област,но всички си приличат по високата безработица-над 50%,по лошия и нездравословен начин на хранене и живот,който отново е свързан с липсата на работа и безпаричие.

България е аграрна държава,основният ни поминък е земеделието/над 800 000човека се препитават/ и ние трябва да се изхранваме не с „турски“,“гръцки“,“полски““датски“ зеленчуци и плодове,а предимно от родно производство,което да бъде контролирано,за да сме сигурни,че консумираме качествени храни.Това трябва да бъде ПРИОРИТЕТ в бъдещата ни икономическа политика-земеделско производство във всичките направления.Това между впрочем бе една от темите на разговора ни с областните управители,както и намирането на пазари на преработената продукция.И тук на помощ идва форума ни с Китайско-българската камара,чиито лен е Холдинг Текстилен Клъстер Коприна.Интересът на китайския бизнес към вноса в Китай на българска аграрна продукция  е голям.Тази тема заедно с разширяване на бубарството в региона на Северозападна България ще обсъждаме на следващата международна кръгла маса/трета за България/

Трябва да сме доволни,че старта на възстановяването на бубарството в България ведно със създаването на нови черничеви градини успешно започна.Но сме недоволни,че вторите култури каквито са зеленчукопроизводството не е на фаза СТАРТ!А от Областните Управители приехме желанието им да развиват в регионите си с приоритет отглеждането на копринените буби,вървим в една посока за бъдещето на регионите им!

За Вас от екипа на Т К К

гр.Враца

26.06.2014г.

 

 

 

Read Full Post »


                                                       ТЕМА:НОВАТА ПРОГРАМА 2014-2020Г

УЧАСТНИЦИ:М З Х ,БРАНШОВИЦИ

,НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ОТ УТРЕ ,13.06.2014ГОД ЗАПОЧВА ОБСЪЖДАНЕТО НА  ПРОЕКТА НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РЕГИОНИ 2014-2020Г. ПРАВИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,ЧЕ ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ОТКРИЕ И ВОДИ ЛИЧНО ОТ МИНИСТЪР ПРОФ.Д.ГРЕКОВ,В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАМ.МИНИСТЪР ЯВОР ГЕЧЕВ.

НАШИЯТ ЕКИП СЪЩО ЩЕ ПРИСЪСТВА В ЗАЛА „РОЯЛ“ НА ХОТЕЛ“ШЕРАТОН“ ЗА ДА ВИ НАПРАВИ СЪПРИЧАСТНИ НА МЕРОПРИЯТИЕТО.РАЗБИРА СЕ,ЧЕ АКО НЯМА ПРЕДВАРИТЕЛЕН СЦЕНАРИИ КОЙ ДА ГОВОРИ И КАКВИ ВЪПРОСИ ЩЕ ЗАДАДЕ,ЩЕ ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ИЗКАЖЕМ СТАНОВИЩЕТО СИ ПО ПОДГОТОВКАТА  НИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА СУБСИДИИТЕ ПО БУБАРСТВО ЗА 2015ГОД. И ТРУДНОСТИТЕ КОИТО СЪПЪТСТВУВАТ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА БУБАРСТВОТО В БЪЛГАРИЯ

ЗНАЕТЕ,ЧЕ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СУБСИДИИ ЗА КУТИЯ БУБИ ЗАПОЧВА ОТ 01-ВИ ОКТОМВРИ 2015ГОД.НО И ТУК  ИМА ДОСТА НЕИЗВЕСТНИ,КОИТО СМЯТАМЕ,ЧЕ ДО 1-ВИ АВГУСТ ЩЕ ОТШУМЯТ

МЕЖДУ ВПРОЧЕМ ,ЗНАЕТЕ ЛИ КОЛКО ЧОВЕКА РАБОТЯТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО?-ВЕДНЪЖ ИЗПИСАХМЕ БРОЙКАТА ИМ НАД 25 000ЧОВЕКА И КОЛКО ОТ ТЯХ МОГАТ ДА ВИ ОТГОВОРЯТ НА ВЪПРОСИТЕ ЗА КОЕТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СА КОМПЕТЕНТНИ!ЗАЩО ВИ ПИТАМЕ  ,ЗАЩОТО И НА ВАС МОЖЕ ДА ВИ СЕ Е СЛУЧВАЛО КАТО НА КОЛЕГИТЕ ОТ ШУМЕН,ПЪРВОМАЙ,СОФИЯ,КОИТО В МОМЕНТА СЪЗДАВАТ ЧЕРНИЧЕВИ ГРАДИНИ,ДА НЕ ИМ СЕ ОТГОВОРИ ПОД КАКЪВ НОМЕР ТРЯБВА ДА СЕ ВПИШАТ В ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ДИРЕКТНИ СУБСИДИИ  ЧЕРНИЦИТЕ,“БУБИТЕ В КОЙ ОТРАСЪЛ СА“?ВЧЕРА КОЛЕГИТЕ  ОТ СОФИЙСКО СПОДЕЛИХА,ЧЕ В ТЕЛЕФОНЕН РАЗГОВОР СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ДОРИ НЕЗНАЯТ,ЧЕ В БЪЛГАРИЯ УСИЛЕНО СЕ РАБОТИ ПО СЪЗДАВАНЕТО НА ГОЛЕМИ МАСИВИ ЧЕРНИЧЕВИ ГРАДИНИ,ЧЕ СЕ ИЗГРАЖДА  НОВО ПРЕДПРИЯТИЕ КОЕТО ЩЕ ПРИЕМА И ПРЕРАБОТВА  ПАШКУЛИТЕ.зА КАКВО ГОВОРИ ТОВА?-ЗА НАТИСКАНЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СТОЛ,БЕЗ ДА СИ ПОЛЕЗЕН.

И ТАКА,ЗНАЕМ,ЧЕ ОЧАКВАТЕ ТЕМАТА ОБУЧЕНИЕ. ПИТАТЕ НИ КЪДЕ МОЖЕ БЪРЗО ДА ИЗКАРАТЕ КУРСОВЕТЕ КОИТО НОСЯТ 25 ТОЧКИ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ-ЩЕ ВИ ОТГОВОРИМ,КАКТО И ЩЕ ВИ НАПИШЕМ КОНТАКТИТЕ .

СЛЕДВА:ОБУЧЕНИЕ….

ГР.СОФИЯ

12.06.2014          ОТ ЕКИПА НА ТК КОПРИНА.

Read Full Post »


                                                                 ТЕМА:ЕВРОСУБСИДИИ 2014-2020

БЕНЕФИЦЕНТИ:АГРОБИЗНЕСА НА Б-Я

СТАТУС:ДОГОВАРЯНЕ

 

ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ,ПРИЯТЕЛИ И ВИЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ!

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС С ГОЛЯМА БЛАГОДАРНОСТ ЗА ДОБРИТЕ ОТЗИВИ ЗА НАС И ДЕЙНОСТТА НИ  В  НАШИЯ САЙТ  ЗА ВАС! НИКОГА НЕ СМЕ СИ И МЕЧТАЛИ,ЧЕ 1100/ХИЛЯДА И СТО/ ЧОВЕКА НА ДЕН ЩЕ ЧЕТАТ БУБАРСТВО И ПРОИЗВОДСТВО НА ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНАтОВА ГО ПОЛУЧИХМЕ ТАЗИ СЕДМИЦА.ТОВА НИ ДАВА НАДЕЖДА И ВЯРА,ЧЕ СМЕ НА ПРАВ ПЪТ И БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА ТРОЙКА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕСТЕСТВЕНА КОПРИНА-ГРЕЖ ,ТЪКАНИ И ЛУКСОЗНИ ДРЕХИ.

РАЗБРАХМЕ,ЧЕ БЪЛГАРИНЪТ Е ТРУДОЛЮБИВ,УЧЕНОЛЮБИВ И ОТГОВОРЕН ЗА СВОЯТА И  НА БЛИЗКИТЕ СИ СЪДБА.ТЕЗИ ДНИ ОБИКАЛЯЙКИ ОБЩИНИТЕ НА ВРАЧАНСКА И ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ В КОИТО РАБОТИМ ,РАЗБРАХМЕ,ЧЕ ИМА ЛИ РАБОТА И ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ ХОРАТА РАБОТЯТ И СЛЕДЯТ ВАЛЕЖИТЕ И  ТЕМПЕРАТУРИТЕ  ПОВЕЧЕ ОТ НАС  И СА ПО-РАЗУМНИ ОТ НАС ПО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНОТО СИ ВРЕМЕ.

НО, ДА СЕ ВЪРНЕМ НА ТЕМАТА ДНЕС КОЯТО НИКАК НЕ Е ЛИЦЕПРИЯТНА:ТОКУ ЩО ЗАВЪРШИ СТАРИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ,ПОЧТИ ВСИЧКИ СМЕ УБЕДЕНИ,ЧЕ 2014 Е НУЛЕВА/НЕ КОМЕНТИРАМЕ МЛАД ФЕРМЕР ЗАЩОТО НИ Е ОБЕЩАНО НА РИСК НА ДЪРЖАВАТА МЯРКАТА ДА СЕ ОТВОРИ!/  И НА ПРАГА ЗАЧУКА НОВ ПРОБЛЕМ НЕИЗВЕСТНИТЕ НА 2015ГОДИНА.

ВЪПРЕКИ,ЧЕ ОТДАВНА БРАНШОВЕТЕ В АГРОСЕКТОРА,ПРИЗОВАВАТ ЗА ДЕБАТИ ПО БЪДЕЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ,ЕДВА В ПОНЕДЕЛНИК,09.ЮНИ 2014ГОД.,МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СВИКА ПЪРВАТА СРЕЩА ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ.нА СРЕЩАТА КОЯТО РЪКОВОДИ ЗАМ.МИНИСТЪР АБАЗОВ   ДОЙДОХА  НАД 50ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ СДРУЖЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ,НО ВМЕСТО ЕНТУСИАЗИРАНИ ВСИЧКИ СИ ТРЪГНАХА С ТРЕВОГА:

„ЛИПСАТА НА ЯСНИ РЕШЕНИЯ И ЗАКЪСНЕЛИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ!“-ТОВА СА ОЦЕНКИТЕ НА ФЕРМЕРИТЕ СЛЕД ПЪРВАТА СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ДИРЕКТНИ СУБСИДИИ И СХЕМИТЕ КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ДА СЕ ПРИЛАГАТ В СЕКТОРА ОТ  2 0 1 5 ГОД.

ОЦЕНКИТЕ ЗА СРЕЩАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И БРАНШОВИЦИТЕ НАПЪЛНО СЕ РАЗМИНАХА.ЗАЩО?:

1.МИНИСТЕРСТВОТО ПРЕДСТАВИ ПО-ОБЩ ВАРИАНТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗЕЛЕИТЕ ПЛАЩАНИЯ  ,КАТО В НЕГО НЕ СЕ СЪДЪРЖАТ КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПЪК АНАЛИЗИ ЗА ЕФЕКТА ОТ РАЗЛИЧНИТЕ СХЕМИ.ОБЧСНЕНИЕТО БЕ,ЧЕ М З Х  ОЧАКВА БРАНШОВИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА ДАДАТ КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,….СЛЕД КОЕТО ЩЕ СЕ МИСЛИ.

2.В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО ОТ ПРЕЗЦЕНТЪРА НА М З Х НИ  УВЕДОМИХА“  ДО КРАЯ НА СЕДМИЦАТА УЧАСТНИЦИТЕ В СРЕЩАТА ТРЯБВА ДА ИЗПРАТЯТ В ПИСМЕН ВИД СВОИТЕ ИДЕИ..“

3.НА СРЕЩАТА НЕ СА ОБСЪЖДАНИ ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ/СУБСИДИИ/ КАТО НАПРИМЕР ПРИЛАГАНЕТО НА СХЕМИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ФЕРМЕРИ/,ЗА МАЛКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ОТ 2000 ДО 8000ЕВРО  СПО/

4.МАКСИМУМ ДО 1АВГУСТ 2014ГОД.  МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗПРАТИ ПРОЕКТИТЕ ПО ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ЗА ДА СТАРТИРАТ ОТ СЛЕДВАЩАТА 2015ГОДИНА!

И ТУК ТРЯБВА ДА ПОСОЧИМ,ЧЧЕ ЗЕЛЕНИЕТЕ ПЛАЩАНИЯ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ СЛЕД 2015ГОД. И ЩЕ БЪДАТ С БЮДЖЕТ ОТ 30% ОТ СУБСИДИИТЕ.ТУК Е ВАЖНО БЪЛГАРИЯ ДА ИЗБЕРЕ КОЙ ЩЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МИН. 5 % ЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ ВЪВ ВСЯКО СТОПАНСТВО НАД 150 ДКА  -ДА ЛИ ЩЕ ОСТАНАТ НЕЗАСЕТИ,ДА ЛИ НЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ Т.Н.ЕКВИВАЛЕНТНИ ПРАКТИКИ ИЛИ ПЪК НЕЩО ДРУГО.

НЕ Е ЯСНО И НЕ СЕ ДИСКУТИРА ЗА МОМЕНТА , ДА ЛИ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА  СХЕМАТА ЗА ДРЕБНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТЕХНИТЕ ПАРАМЕТРИ?-ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИ МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ С 25% ПО-ВИСОКИ СУБСИДИИ КАКТО Е ЗАПИСАНО В ПРОЕКТА НА ПРСР 2014-2020ГОД.

ОСВЕН,ЧЕ СМЕ ОГРАНИЧЕНИ ОТ ВРЕМЕТО-САМО СЛЕД 1МЕСЕЦ И 15ДНИ ТЕЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ В БРЮКСЕЛ:ТЕЗИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СА ВАЖНИ И  ЗА САМИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/СТОПАНИ/,ЗАЩОТО ОЩЕ ТАЗИ ГОДИНА /2014/ ТРЯБВА ДА ПОДГОТВЯТ ПЛОЩИТЕ СИ,ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В КАНДИТАТСТВАНЕТО НА ГОДИНА.

ДА ЛИ ИМАМЕ СЕРИОЗНО ЗАБАВЯНЕ ИЛИ ОЩЕ ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА  „БРАНШОВИЦИ-М З Х“ Е „РАЗГОВОРИ БЕЗ РЕШЕНИЕ“ ТЕПЪРВА ЩЕ РАЗБЕРЕМ.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОДГОТВИХМЕ ТОЗИ МАТЕРИАЛ С ПОМОЩТА НА  КОНСУЛТАНТИТЕ В СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО,НЕ ЗА ДА ВИ ТРЕВОЖИМ,А ДА ВИ НАПРАВИМ СЪПРИЧАСТНИ В ОБСЪЖДАНЕТО НА БЪДЕЩИТЕ СХЕМИ ЗА ДИРЕКТНИ СУБСИДИИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020 Г.

НАДЯВАМЕ СЕ ЧЕ ВИ БЯХМЕ ПОЛЕЗНИ!

СЛЕДВА:ДА ПОГОВОРИМ ЗА ОБУЧЕНИЕТО И ЗАЩО РЕШИХМЕ ДА ДАРИМ ВТОРИ КАБИНЕТ ПО БУБАРСТВО ,ТОЗИ ПЪТ НА МЛАДИТЕ ХОРА НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА!

11.06.2014Г                                ОТ ЕКИПА

 

 

 

                                                              

Read Full Post »


 

 ТЕМА:МЯРКА 112-2014ГОДИНА

 БЕНЕФИЦЕНТИ:МЛАДИ ФЕРМЕРИ ДО 40Г.

 СТАТУС НА МЯРКАТА: ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОТВОРИ ПО НОВИ ПРАВИЛА

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПРОДЪЛЖАВАМЕ  С ОБЕЩАНОТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА  ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА НОМЕР 9 ОТ 2008ГОД. ПУБЛИКУВАНИ НА 29МАЙ 2014 ОТНОСНО  МЯРКА 112″СЪЗДАВАНЕ НА СТОПАНСТВА НА МЛАДИ ФЕРМЕРИ“ ВКЛ.  ПРОМЯНА НА КРИТЕРИИТЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНСТВА.

И ПРЕДИ ДА ПРОДЪЛЖИМ С ПРОМЕНИТЕ ИСКАНИ СЕ ДА  ЗАРАДВАМЕ МЛАДИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ-НАШИ ЧЛЕНОВЕ ,КОИТО СЪЗДАВАТ БУБАРСКИ ФЕРМИ/СТОПАНСТВА/,ЧЕ В  ОБНОВЕНАТА  ТАБЛИЦА  ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗМЕР  НА СТОПАНСТВОТО СА ВКЛЮЧЕНИ РАЗСАДНИЦИ,ГРАДИНИ И КУТИИ БУБИ КАКТО   СЛЕДВА:

КОД        ОСНОВНА  КУЛТУРА            МЕРНА ЕД.         ПОКАЗ.

3077         ДРУГИ ОВ.ВИДОВЕ               ЛЕВА/ДКА          360 ЛЕВА

3201         РАЗСАДНИЦИ ЗА                  ЛЕВА/ДКА          7288 ЛЕВА

ТРАЙНИ НАС-Я

4029         БУБИ-КУТ.БУБЕНО            ЛЕВА/БР.              284 ЛЕВА

СЕМЕ

ДАННИТЕ ЗА ВТОРИ И МЕЖДИННИ КУЛТУРИ СЕ  ПРЕНЕБРЕГВАТ!

ДАННИТЕ ЗА СТОПАНСТВОТО/КОЛОНА 4 ОТ ТАБЛИЦАТА-ПУБЛИКАЦИЯТА Е ОТДЕЛНО/ СЕ ВЗЕМАТ ОТ АНКЕТНАТА КАРТА,ПОПЪЛНЕНА ПРИ ПОСЛЕДНАТА РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СТОПАНСТВОТО  ПО НАРЕДБА 3 КАТО СУМА ОТ ЗАСЕТИТЕ И НАМЕРЕНИЯТА ЗА ЗАСЕТИ ПЛОЩИ ОТ ОСНОВНИ КУЛТУРИ!!

КОГАТО СТОПАНСТВОТО ОТГЛЕЖДА ЖИВОТНИ/КУТИИ БУБИ/,ТРЯБВА ДА ПОСОЧИ БРОЯ ЖИВОТНИ  ПО ОПИС ЗАВЕРЕН ОТ ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР ИЛИ КУТИИТЕ СТАНДАРТНО  БУБЕНО СЕМЕ,И ПРИ ДВАТА СЛУЧАЯ ЗАВЕРКАТА ДА НЕ Е ПО-РАНО ОТ 4МЕСЕЦА/ДО 4МЕСЕЦА/ ПРЕДИ КАНДИДАТСТВАНЕ  !!

ПРОЕКТО-НАРЕДБА  9/2008

В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЧЛ.17,АЛ.1 СЕ ПРАВЯТ СЛЕДНИТЕ  ИЗМЕНЕНИЯ:

1.В колона  I. „Данни за кандидата“ след думите“ кандидата физическо лице“ се поставя запетая и се добавя  „Е О О Д“

2.В таблица .VI“ Дейности определени в бизнес плана за развитие на стопанството“ в ред 1,думите ’4,5 И Е“ се заменят с „3,0 И Е“

3.В таблица .VII.“Приложни документи“ след думите „Е Т’ се поставя запетая и се добавя  „физическо лице собственик на капитала на едноличното дружество с ограничена отговорност“

4.В таблица VII“Приложни документи“,ред 21 се ЗАЛИЧАВА

5.В таблица VIII.“Декларации“ се правят следните изменения:

а/на ред 9,се добавя “ ЕООД“

б/на ред 17 думите“14месеца“ се заменят с „17 месеца“

в/изречението „До 3/три/месеца от дата на сключване на договора за отпускане на финансовата помощ ще прекратя досегашните си и служебни взаимоотношения,които са за повече от 4 часа дневно,или ще ги огранича до 4часа дневно“ СЕ ЗАЛИЧАВА.

СЛЕДВА……

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 268 other followers