Archive for the ‘БУБАРСТВО’ Category


ЗДРАВЕЙТЕ  ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

ЗДРАВЕЙТЕ   КОЛЕГИ И  ВИЕ

МЛАДИ  БЪЛГАРСКИ ФЕРМЕРИ,

ПОВОД  ЗА  ДНЕШНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН МАТЕРИАЛ ПОСВЕТЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ НИ УМЕНИЯ,КВАЛИФИКАЦИЯ И  ОБУЧЕНИЕ  Е ИЗИСКВАНИЯТА НА НОВАТА  „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020   “ И ПО-КОНКРЕТНО НА ПОДМЯРКА 6.1. СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,КАКТО И РАЗГОВОРЪТ  НИ ДНЕС С ИНЖ.СВЕТЛАНА КАЛАПИШЕВА-ДИРЕКТОР НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ГИМНАЗИЯ В ГР.КНЕЖА   ЗА ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ “ КАКВИ КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ЗЕМ. ГИМНАЗИЯ В ГР. КНЕЖА ЗА БУБАРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ „.

КОГАТО И ДА ЗАПОЧНЕ ПЪРВИЯТ ПРИЕМ ,ДАЛИ ЯНУАРИ 2015 ИЛИ ДВА-ТРИ МЕСЕЦА ПО-КЪСНО,ЕДНО Е СИГУРНО  :ПЪРВА ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ПОДМЯРКАТА ЗА  МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ ,КОИТО ОСВЕН ,ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА НАВЪРШИЛИ 40/ЧЕТИРЕДЕСЕТ/ГОДИНИ ,ТРЯБВА ДА ИМАТ СЪОТВЕТНИТЕ  ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ПОЗНАНИЯ КОИТО ДА БЪДАТ ДОКАЗАНИ  СЪС СЪОТВЕТЕН ДОКУМЕНТ:ЗАВЪРШЕНО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ИЛИ СРЕДНО ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА НАСОЧЕНОСТ, ;ИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИЛИ ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА, ИЛИ ЗАВЪРШЕНО ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА НАСОЧЕНОСТ ;ИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН 150ЧАСА КУРС ИЛИ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО .

И СЕГА  ДА СИ ДОЙДЕМ НА ДУМАТА. ИНФОРМАЦИОННИЯТ СЕМИНАР ПО БУБАРСТВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ГР.КНЕЖА СЛЕД 15СЕПТЕМВРИ 2014 .ЛЕКЦИИТЕ СА ПО МЕТОДИКА НА ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА И ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ В ПЪРВИЯ ЗА СТРАНАТА НИ КАБИНЕТ ПО БУБАРСТВО. ТАКА НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ЩЕ МОГАТ  ДА ВИДЯТ ЗАТВОРЕН ЦИКЪЛ НА БУБОПРОИЗВОДСТВО,ЩЕ СЕ СРЕЩНАТ С РЪКОВОДСТВОТО НА „ХОЛДИНГ ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА“АД,ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАДАВАТ СВОИТЕ ВЪПРОСИ  НА ЛЕКТОРИТЕ КАСАЕЩИ НЕ САМО ПРАКТИЧЕСКИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДИ ЧЕРНИЧЕВИ  ГРАДИНИ,ЗА  ПЪРВОТО ГЛЕДАНЕ НА БУБИ,НО И ИКОНОМИКА НА ФЕРМЕРА,КАК ДА СЪЗДАДЕМ ПРАВНО СВОЕТО ФЕРМЕРСКО СТОПАНСТВО .ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КЛЪСТЕРА ЩЕ ПОЛУЧИ ПО ЕЛЕКТРОННАТА СИ ПОЩА  ЛИЧНАТА СИ ПОКАНА.

ОБЕЩАХМЕ ВИ ДА  ЗАПОЧНЕМ ДА ВИ ЗАПОЗНАВАМЕ С КУРСОВЕТЕ ОТ 150 ЧАСА,КЪДЕТО МОЖЕ ДА СЕ ВКЛ’ЧИТЕ,ОНЕЗИ ОТ ВАС КОИТО НЯМАТ СЪОТВЕТНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ.ДНЕС ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ С КУРСОВЕТЕ НА НАШЕТО ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ В ГР.КНЕЖА.УБЕДЕНИ СМЕ,ЧЕ ЗА УСПЕХА НА ВСЕКИ НАЧИНАЕЩ ФЕРМЕР,ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ ИЛИ БИЗНЕСМЕН ОТ ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ Е ПРИДОБИВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ НОВИ ЗНАНИЯ В ОБЛАСТТА В КОЯТО ЩЕ ИНВЕСТИРАТ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА,ЛИЧЕН ТРУД ИЛИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СВОЕТО СЕМЕЙСТВО.

ОТ КУРСОВЕТЕ В МОМЕНТА КОИТО ПОДГОТВЯ ЕКИПЪТ НА Г-ЖА КАЛАПИШЕВА ВИ ПРЕПОРЪЧВАМЕ:

1.ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО СЪОБРАЗЕНИ С ЕКОЛОГИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И НАРЕДБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪ’З-  СТО И ПЕТДЕСЕТ  ЧАСА КУРС;

2.АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛСКИ КУЛТУРИ-СТО И ПЕТДЕСЕТ ЧАСА КУРС .

ОТ СЕМИНАРИТЕ:

1.ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ

2.„БИОЛОГИЧНО  ЗЕМЕДЕЛИЕ“

3.„Б У Б А Р С Т В О „

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ЩЕ ПОМЕСТИМ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ВАС КАТО УЧАСТНИЦИ,ЗАЩОТО КУРСОВЕТЕ ОТ 150-те ЧАСА СА  БЕЗПЛАТНИ.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА  КУРС 150 ЧАСА:

В ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ КУРСОВЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ СЕ ОБУЧАВАТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ЕДНО ОТ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1.ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ,РЕГИСТРИРАНИ ПО НАРЕДБА 3/1999;;

2.УПРАВИТЕЛ НА ‘РИДИЧЕСКО ЛИЦЕ/ЕТ,ЕООД/ ИЛИ НАЕТ НА ТРУДОВ ДОГОВОР РЪКОВОДИТЕЛ;

3.ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ КОЕТО Е СОБСТВЕНИК НА ГОРИ ИЛИ ЗЕМЯ ОТ ГОРСКИ ФОНД;

4.УПРАВИТЕЛ НА ЕТ ИЛИ ЕООД ИЛИ НАЕТО НА РЪКОВОДНА ДЛЪЖНОСТ НА ТРУДОВ ДОГОВОР ЛИЦЕ;

5.ОДОБРЕН ПОЛЗВАТЕЛ НА ПОМОЩ ПО МЯРКА 214 „АГРОЕКОЛОГИЧНИ ПЛАЩАНИЯ.

УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ НА КЛЪСТЕР КОПРИНА,

ЗА НАС Е УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИ УВЕДОМИМ,ЧЕ СЕМИНАРЪТ ПО БУБАРСТВО В ГР.КНЕЖА  ЗА ВАС Е БЕЗПЛАТЕН!ДО  ТОГАВА ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ДА  ПОЛУЧИТЕ ЦЕЛИЯ ПРОЕКТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА  СЕМЕЙНА ФЕРМА ЗА КОПРИНЕНИ БУБИ.

ГР.СОФИЯ

28.08.2014               ОТ ЕКИПА НА ХТКК

 

 

Read Full Post »


                        УВАЖАЕМИ  ЧЛЕНОВЕ  НА  ТЕКСТИЛЕН  КЛЪСТЕР

КОПРИНА,

НАВЛИЗАМЕ В ПЕРИОДА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НОВИТЕ ЧЕРНИЧЕВИ ГРАДИНИ,ЕСЕННАТА ПОДГОТОВКА НА ЗЕМЯТА И ЗАСАЖДАНЕТО НА МАЛКИТЕ ФИДАНКИ,КАКТО И ПРОЕКТИРАНЕ НА НОВИТЕ ФЕРМИ.С УДОВОЛСТВИЕ ЕКИПЪТ НИ РАБОТИ ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА НАСТОЯЩИЯТ ПРОЕКТ,КОЙТО Е ВЪРХУ 50ДКА ЗЕМЯ,ИЗБРАНИ ОТ  ВАС!

РАБОТАТА ПО  ТОЗИ ПРОЕКТ ЗАПОЧВА СЕГА Т.Е. ДО МОМЕНТА 25 .08,2014ГОД.,ПРИЕМАМЕ,ЧЕ НЕ СТЕ ИЗВЪРШИЛИ НИЩО,НИКАКВА ПОДГОТОВКА С ИЗКЛ. НА ТОВА,ЧЕ СТЕ ОСИГУРИЛИ ЗЕМЯТА/СОБСТВЕНА ИЛИ НАЕТА ДЪЛГОГОДИШНО/.ЩЕ ГОВОРИМ И ПИШЕМ ОТ НАШЕ ИМЕ ЗАЩОТО  НЕ САМО СМЕ СЪПРИЧАСТНИ ,НО И ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА БУБАРСКИ ФЕРМИ.

ИДЕЯТА  НА  ПРОЕКТА Е ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕМЕЙНА ФЕРМА ЗА КОПРИНЕНИ БУБИ ВЪРХУ 50ДКА СОБСТВЕНА ИЛИ НАЕТА ЗЕМЯ,КОЯТО  МОЖЕ ДА  СЕ НАМИРА В ЕДНО ОТ ЗЕМЛИЩЕТО  НА СЕВЕРОЗАПАДНА,СЕВЕРОИЗТОЧНА  ИЛИ ПЪК ДР. ЧАСТ НА БЪЛГАРИЯ КЪДЕТО ЖИВЕЕМ,РАБОТИМ,ИНВЕСТИРАМЕ ИЛИ ПЪК ИМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА РАЗВИВАМЕ БУБАРСТВО.КАТО ИМАМЕ ПРЕДВИД,ЧЕ  БЪЛГАРИ ИМА ЧУДЕСНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БУБАРСТВОТО,А ЛОГИСТИКАТА ЗА ИЗКУПУВАНЕ НА ПАШКУЛИТЕ  ПОЗВОЛЯВА ДА РАЗШИРИМ ОБХВАТА НА БУБОГЛЕДАНЕТО В ЦЯЛАТА СТРАНА.

ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТА ИЗПОЛЗВАХМЕ КАКТО ОПИТА НА НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ, НАУЧЕНОТО ОТ НАС ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ КАКО И ТЕХНОЛОГИИ НА ОСБ-ВРАЦА СТАРАТЕЛНО ПРЕГЛЕДАХМЕ  И  ДОКЛАДА НА ПРОФ.ПАНОМИР ЦЕНОВ,ИЗНЕСЕН НА 30.07.2014ГОД. В ГР.МОНТАНА НА БЪЛГАРО-КИТАЙСКИЯ ФОРУМ,ЗА ДА СМЕ В КРАК С НАУКАТА.ЩЕ ВИ СПЕСТИМ АНАЛИЗА,КОЙТО НАПРАВИХМЕ И СЕ ЗАЕМАМЕ НАПРАВО С ПРОЕКТА НИ ЗА СЕМЕЙНА ФЕРМА ЗА КОПРИНЕНИ БУБИ.

                ОПИРАЙКИ СЕ НА ТРАДИЦИИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО БУБАРСТВО,ДНЕС ЩЕ ПОСТАВИМ НАЧАЛОТО НА ЕДИН СЪВРЕМЕНЕН БУБАРСКИ КОМПЛЕКС,СЪОБРАЗЕН С ПОСЛЕДНИТЕ СВЕТОВНИ ТЕНДЕНЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА ПРИЕТИ В РАЗВИТИТЕ БУБАРСКИ СТРАНИ.ЗАДАЧИТЕ КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ ЗА РЕШАВАНЕ С ТОЗИ ПРОЕКТ НЕ СА МАЛКО:

-НА ПЪРВО МЯСТО  ПОСТАВЯМЕ  ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ПАШКУЛИ С НАД 85 % ПЪРВО КАЧЕСТВО;

-СЪЗДАВАНЕ НА ИНТЕНЗИВНИ НИСКОСТЪБЛЕНИ ЧЕРНИЧЕВИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ СОРТОВЕ ЧЕРНИЦИ,ПОДБРАНИ ТАКА,ЧЕ ДА ОСИГУРЯВАМЕ СВЕЖ,ХРАНИТЕЛЕН ЛИСТ ОТ МАЙ ДО ОКТОМВРИ ЗА БУБОХРАНЕНЕ

-ДРУГА ЗАДАЧА КОЯТО СИ ПОСТАВЯМЕ Е ВНЕДРЯВАНЕТО НА МНОГОКРАТНИТЕ ОТХРАНВАНИЯ ОТ 6 ДО 12БРОЯ В ПЕРИОДА МАЙ-СЕПТЕМВРИ ВСЯКА ГОДИНА;

-ТРЕТА ЗАДАЧА,ТОВА Е ОПТИМИЗИРАНЕ  НА  КАПАЦИТЕТА НА БУБАРНИКА-ЦЕЛОГОДИШНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ.КАКТО СПОМЕНАХМЕ БУБОХРАНЕНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОТ МАЙ ДО КРАЯ НА СЕПТЕМВРИ.ОТ ОКТОМВРИ ДО АПРИЛ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ГЪБАРСТВО ИЛИ СЪЗДАВАНЕ НА РЕЗНИЦИ;

-ЕДНА ОТ ЗАДАЧИТЕ КОИТО СИ ПОСТАВЯМЕ/РАЗБИРАЙТЕ НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО/ Е ОТРАБОТВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ БУБОХРАНЕНЕТО И ЧЕРНИЧЕВИТЕ ПРЪЧКИ В ЕДИН ЕНЕРГИЕН ПРОЕКТ;

         ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОЕКТ СМЕ ВЗЕЛИ ПОД ВНИМАНИЕ КРИТЕРИИТЕ И МЕТОДИТЕ КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ ВЪВ ВИСОКОПРОДУКТИНИТЕ БУБАРСКИ СТРАНИ  КАТО КИТАЙ,ЯПОНИЯ И КОРЕЯ.ВЪВ ВСИЧКИ ТЕЗИ СТРАНИ ВЪПРОСЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕТО И РАЗШИРВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПАШКУЛИ СЕ СВЪРЗВА НЕПОСРЕДСТВЕНО С ВНЕДРЯВАНЕТО НА МНОГОКРАТНИТЕ ОТХРАНВАНИЯ,СЪЗДАВАНЕТО НА ИНОВАТИВНИ НИСКОСТЕБЛЕНИ ЧЕРНИЧЕВИ НАСАЖДЕНИЯ,ПОСТРОЯВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНИ СГРАДИ ЗА МЕХАНИЗИРАНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА БУБИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МЕХАНИЗАЦИЯ В ЧЕРНИЧЕВИТЕ ГРАДИНИ.УБЕДИХМЕ СЕ,ЧЕ ВСИЧКО ТОВА ДАВА ЕФЕКТИВНОСТ В ПРАКТИКАТА  НА ТЕЗИ СТРАНИ

ЗА ПРИМЕР ЩЕ ВЗЕМЕМ ЯПОНИЯ;ТАМ СРЕДНО МАСОВО СЕ ИЗВЪРШВАТ 5-6 КРАТНИ ОТХРАНВАНИЯ,НО ИМА ОБЛАСТИ С 10-12 КРАТНИ БУБОХРАНЕНИЯ.ТАМ Е ПРИЕТО ЗА НОРМАЛНО ОТ 1ДКА ЧЕРНИЧЕВА ГРАДИНА ДА СЕ ОТГЛЕЖДАТ 3КУТИИКИ БУБЕНО СЕМЕ И ДА СЕ ПОЛУЧАТ ДО 30КГ ПАШКУЛИ ОТ КУТИЯ.

ИЗБРАХМЕ ТЕЗИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ В НАШИЯ ПРОЕКТ,КОИТО СА ДОКАЗАЛИ ЕФЕКТИВНОСТТА СИ В ИТАЛИЯ,КИТАЙ,ЯПОНИЯ,И РАЗБИРА СЕ ,ЧЕ Е ПЪРВИЯТ В СТРАНАТА НИ.

С ДВА ФАКТОРА ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗИМ В СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ НА ПРОЕКТА НИ:ДА ИЗЧИСЛИМ БРОЯ ФИДАНКИ ОТ ВСЕКИ СОРТ,РАЗДЕЛЯНЕ НА  59ТЕ ДЕКАРА ЗЕМЯ НА ПАРЦЕЛИ;НОВ ПОДХОД КЪМ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО  НА  СГРАДАТА-ВЪЗПРИЕМАМЕ БЛОКОВИЯ ТИП НА ЗАСТРОЯВАНЕ,КАТО ВЪТРЕШНО СГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ РАЗДЕЛЕНА НА ОТДЕЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА РАЗЛИЧНИТЕ  ВЪЗРАСТИ.ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА СГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ:

-ДЪЛЖИНА-100МЕТРА;

-ШИРИНА   -10МЕТРА

-ВИСОЧИНА-3,5-4МЕТРА

ВЪТРЕШНО  СГРАДАТА ЩЕ БЪДЕ  РАЗДЕЛЕНА НА СЛЕДНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ СЪС  СЪОТВЕТНИТЕ  РАЗМЕРИ:ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И Л/ПЕНЕ НА СЕМЕНА,ПОМЕЩЕНИЯ ЗА 1-ВА,2-РА,3-ТА,4-ТА И 5-ТА ВЪЗРАСТ,ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ФРАКЦИОННО ЗАВИВАНЕ НА ПАШКУЛИ,ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА НА ПАШКУЛИТЕ.ИЗБИРАМЕ ТАЗИ СХЕМА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕ НА БУБИТЕ И ОТДЕЛНО  ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЗАВИВАНЕ НА ПАШКУЛИТЕ,ЗАЩОТО ТОВА ПОЗВОЛЯВА МАКСИМИЗИРАНЕ  НА  ЕТАПИТЕ НА  БУБОХРАНЕНЕ ОТ 6 ДО 12 ЕТАПА.ТАКА ВЪВ ВСЯКО ПОМЕЩЕНИЕ ЩЕ МОЖЕ ДА ПОДДЪРЖАМЕ НЕОБХОДИМАТА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАГА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЕТАПА НА РАЗВИТИЕ НА БУБИТЕ.

               ПРЕДВИЖДАМЕ ОБОРУДВАНЕТО НА ПОМЕЩЕНИЯТА СЪС…………/СЛЕДВА/

-

 

Read Full Post »


                                 „ТОЛКОВА  ЛЕСНО  Е   ДА  ИЗНАСЯШ ЗА КИТАЙ !“

                                       ЗДРАВЕЙТЕ  КОЛЕГИ,

ДНЕС ЗАПОЧВАМЕ С МОТОТО НА ВЧЕРАШНИЯ ФОРУМ В ГР.МОНТАНА,КОЙТО СИ СТРУВАШЕ ДА ГЛЕДАМЕ  ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА ВМЕСТО ПАРЛАМЕНТА  . НА 30.ЮЛИ 2014ГОД. В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЛАСТ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ , КМЕТОВЕТЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ  НА 11-ТЕ ОБЩИНИ В ОБЛАСТТА, РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА : СТОПАНСКА КАМЕРА,ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНАТА ПАЛАТА,СЪЮЗА НА ЧАСТНИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ,СЪЮЗА ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА  ПОД НАДСЛОВ:“НАСОКИ ЗА ТЪРГОВСКО И ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЛАСТ МОНТАНА  И  КИТАЙСКАТА  НАРОДНА  РЕПУБЛИКА“. ПО ПОКАНА НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ.НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА ФОРУМА БЕ ПРЕЗИДЕНТА НА „ХОЛДИНГ ТК КОПРИНА“АД ИНЖ.М.ДИМИТРОВА.ГОСТИ НА  МЕРОПРИЯТИЕТО БЯХА:ПРОФ.П.ЦЕНОВ-ИЗП.ДИРЕКТОР НА О С Б -ВРАЦА,Г-Н  В.ГЕНОВ-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КИТАЙСКО-БЪЛГАРСКАТА  ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА КАМАРА.

ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ВИ НАПРАВИМ СЪПРИЧАСТНИ ВЪВ ФОРУМА,ЗАЩОТО ТОЙ Е ЗНАКОВ НЕ САМО ЗА МОНТАНСКА ОБЛАСТ,НО И  ЗА ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

.ВЯРНО Е,ЧЕ НОВИЯТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА Е ХАРИЗМАТИЧЕН,УПОРИТ И МИЛЕЕЩ ЗА РАБОТАТА СИ,НО ТАКА СЪЩО Е ВЯРНО,ЧЕ БЛАГОДАРЕНИЕ НА НЕГО И ДОБРОТО ОТНОШЕНИЕ НА КМЕТОВЕТЕ,НИЕ НЕ МОЖАХМЕ НИТО  ДА РАЗБЕРЕМ,НИТО ДА УСЕТИМ ,ЧЕ НА КРЪГЛАТА МАСА СА СЕДНАЛИ ПОЛИТИЦИ ОТ Б С П,  Г  Е Р Б, Д П С,БЗНС,ГОВОРЯТ УГРИЖЕНО ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩИНИТЕ И КМЕТСТВАТА И С НАДЕЖДА СЛУШАТ ДА ЧУЯТ ДА ЛИ КИТАЙСКИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ,ЧИЙТО ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДИ ДВЕ СЕДМИЦИ Е БИЛ В РЕГИОНА, СА ХАРЕСАЛИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОКАЗАНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ.

В ПОКАНАТА НА ОБЛ.УПАВИТЕЛ  ДО Г-ЖА ДИМИТРОВА ПИШЕ,ЧЕ ЕДНО ОТ БЪДЕЩИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА Е БУБАРСТВОТО И ТОЙ ГО НАРИЧА  “ ОБЛАСТЕН  ОТРАСЪЛ“

.ОЩЕ ПО-УЧУДЕНИ ПРИ ПРИСТИГАНЕТО СИ БЯХМЕ,КОГАТО НИ ПОСРЕЩНА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА КИТАЙСКО -БЪЛГАРСКАТА ОБЕДИНЕНА  ТЪРГОВСКА КАМЕРА Г-Н В.ГЕЛЕВ,КОЙТО БЕ НАПИСАЛ В МАТЕРИАЛИТЕ СИ  „БУБАРСТВОТО-ОТ ФЕРМЕР ДО КЛЪСТЕР“.

В ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ЗНАЕХМЕ,ЧЕ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЩЕ ПРЕДСТАВИ РАЗВИТИЕТО НА МОНТАНСКА ОБЛАСТ-ИКОНОМИКА,ЗЕМЕДЕЛИЕ,БЕЗРАБОТИЦА, ПОКАЗА НЯКОЛКО ПРОЕКТА  ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ОБЩИНА ЛОМ,МОНТАНА МЕДКОВЕЦ,ВЪРШЕЦ,ГЕОРГИ ДАМЯНОВО,БЕРКОВИЦА. И ЗНАЕТЕ ЛИ КАК ПРЕДСТАВИ БУБАРСТВОТО-ТОЗИ ЧОВЕК ГОВОРЕШЕ КАТО  СПЕЦИАЛИСТ:ЗАПОЧНА ОТ 1960ГОДИНА КОГАТО В БЪЛГАРИЯ СА СЕ ПРОИЗВЕЖДАЛИ 3 000ТОНА СУРОВИ ПАШКУЛИ,А В ЛОМ,БЕРКОВИЦА,БРУСАРЦИ,МЕДКОВЕЦ  НЕ САМО СА СЕ ПРОИЗВЕЖДАЛИ,НО И ПРИЕМАЛИ И ИЗСУШАВАЛИ ПАШКУЛИТЕ.

„ИСКАМЕ ДА ВЪРНЕМ СЛАВАТА НА БУБАРСТВОТО В  МОНТАНСКА ОБЛАСТ,ИСКАМЕ ДА СТАНЕМ ЦЕНТЪР НА  КОПРИНАТА НА БЪЛГАРИЯ,ИСКАМЕ МУЗЕЯ НА   КОПРИНАТА  НА БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ ТУК!“ С ТЕЗИ ДУМИ ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СЕ ОБЪРНА  КЪМ ПРЕЗИДЕНТА НА “ ХОЛДИНГ  ТЕКСТИЛЕН КЛЪСТЕР КОПРИНА“   Г-ЖА ДИМИТРОВА. КМЕТОВЕТЕ ЗАСТАНАХА ЗАД Г-Н ПЕНЧЕВ И ФОРУМЪТ СЕ ПРЕВЪРНА В СРЕЩА ЗА ОБСЪЖДАНЕ СТЪПКИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА БУБАРСТВОТО В МОНТАНСКА ОБЛАСТ.ТУК ТРЯБВА ДА ВИ ПРИЗНАЕМ,ЧЕ ЕКИПЪТ НИ БЕШЕ ПОДГОТВЕН С ОТГОВОРА,ТЪЙ КАТО ПРЕДИ 15ДНИ С ОФИЦИАЛНО ПИСМО ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ПОТВЪРДИХМЕ  ИНВЕСТИЦИИ В 4 000ДКАЧЕРН.ГРАДИНИ И ПРИЕМАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ.НЕ МОЖЕХМЕ ДА УСТОИМ НА ЖЕЛАНИЕТО НА КМЕТОВЕТЕ ДА СЪЗДАДЕМ И ОБОРУДВАМЕ КАБИНЕТ ПО БУБАРСТВО-ИДЕЯТА БЕ ДО КРАЯ НА ФОРУМА ДА ОПРЕДЕЛИМ ОБЩИНАТА И ЗЕМЕДЕЛСКОТО УЧИЛИЩЕ НА КОЕТО ДА ДАРИМ КАБИНЕТА И ТОВА СЕ СЛУЧИ.ГРАДЪТ Е ЛОМ С ГРАДОНАЧАЛНИК ИВО ИВАНОВ.ТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ОЩЕ ИНВЕСТИЦИЯТА НИ В ИЗКУПВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ И ЗАЕДНО ЩЕ НАПРАВИМ „МУЗЕЯ НА КОПРИНАТА“И ИЗЛОЖБЕНАТА ЗАЛА’МАРИН ВЪРБАНОВ“

ПИШЕЙКИ ТЕЗИ РЕДОВЕ НЕ МОЖЕМ ДА НЕ СПОМЕНЕМ ЗА ВТОРИ ПЪТ,ЧЕ ЗА “ КЛЪСТЕР КОПРИНА“ Е ЧЕСТ ,ЧЕ Е ПОЧЕТЕН ЧЛЕН НА КИТАЙСКО-БЪЛГАРСКАТА ОБЕДИНЕНА ТЪРГОВСКА  КАМАРА И ЩЕ ВИ ОБЯСНИМ КОЛКО ПОЛЕЗНИ ЩЕ ВИ БЪДЕМ РАБОТЕЙКИ ЗАЕДНО.САМАТА КАМАРА РАБОТИ С НАЙ-ГОЛЯМАТА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ПРОМОЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ТЪРГОВИЯ НА КИТАЙ  CHINA COANEIL OF INTERNACIONAL TRADE-HANDZHOU/CCPIT/.

ЗА СВЕДЕНИЕ ЧРЕЗ НАС И КАМАРАТА МОЖЕ ДА КОНТАКТУВАТЕ СЪС СРОДНИ ПО ГАМА НА ПРОИЗВОДСТВО КИТАЙСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛЗВАЙКИ

-BEIGING  CHAMBER OF COMMERCE;

-SHANDONG  CHAMBER OF COMMERCE

-HANDZHOU  CHAMBER OF COMMERCE

И ТУК Е МЯСТОТО ДА ВИ ИНФОРМИРАМЕ,ЧЕ ПЛОД НА ФОРУМИТЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ С ИНИЦИАТИВАТА НА   КАМАРАТА ОТ ТАЗИ ГОДИНА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО  „БЪЛГАРО-КИТАЙСКИ БИЗНЕС ФОРУМ“ В КИТАЙ.ТАЗИ ГОДИНА ТОЙ ЩЕ Е ПРЕЗ М.ОКТОМВРИ 2014Г И ЗА  ВАША РАДОСТ,НА ВСЕКИ ОТ ВАС- С НАЧИНАЕЩ ИЛИ РАЗВИВАЩ БИЗНЕС ,КОЙТО ТЪРСИ ПАЗАР В КИТАЙ,ЩЕ МОЖЕ ДА НАПРАВИ ПРЕЗЕНТАЦИЯ,ПРЕДСТАВЯНЕ ДОРИ ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВА В КИТАЙ.ТЪЙ КАТО ИМАМЕ  ВЪЗМОЖНОСТТА ДА  НАПРАВИМ РЕКЛАМА,ОТСЕГА ВИ ПОДСЕЩАМЕ;НЕКА ЗАЕДНО НАПРАВИМ ПОРТФОЛИОТО НА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ.СЛЕДВАЩИЯТ ПЪТ ЩЕ ВИ ПОДСКАЖЕМ КАКВО ДО МОМЕНТА Е ПРЕДСТАВЕНО И КАКВО СЕ ТЪРСИ В КИТАЙ.

ИНАЧЕ НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ КОПРИНА СЕ ТЪРСИ НЕ САМО В ЕВРОПА,А НА ВСЯКЪДЕ.РАБОТЕТЕ С НАС И СТЪПКА ПО СТЪПКА ЩЕ УСПЕЕМ ЗАЕДНО!

31ЮЛИ.2014          СТАТИЯТА   ПОДГОТВИ КС НА КЛЪСТЕР  КОПРИНА

МОНТАНА

 

 

 

Read Full Post »


                                

 

                                                         ЗДРАВЕЙТЕ  КОЛЕГИ !

                ДНЕС ЗАПОЧВАМЕ С НОВИНА ЗА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ,ПО-СКОРО ТЯ Е ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЗАМ.МИНИСТЪР   ЯВОР  ГЕЧЕВ,КОЙТО ВЧЕРА 21.ЮЛИ 2014ГОД.НА БРИФИНГ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,ОТКРЕХНА ДЪЛГО ЗАБУЛЕНАТА  ТАЙНА  ЗА  ОБЕЩАНИЯ ПРИЕМ НА МЯРКА“МЛАД ФЕРМЕР“ ЗА 2014 .,А ИМЕННО,ЧЕ МИНИСТЕРСТВОТО Е ИЗПРАТИЛО ЗАПИТВАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА НОВ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО СХЕМАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ ФЕРМЕРИ: (още…)

Read Full Post »


 

 

УВАЖАЕМИ    КОЛЕГИ,

С АНАЛИЗА НА КОНЦЕПЦИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ СЕ ОПИТАХМЕ ДА ВИ ПРЕДСТАВИМ НАЙ-ВАЖНИТЕ  И ОТГОВОРНИ СТЪПКИ ПО ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ 2015-2020ГО9Д.ОТ ТОВА КОЕТО НИ ПИШЕТЕ РАЗБИРАМЕ,ЧЕ В КОНЦЕПЦИЯТА ЛИПСВАТ ДОСТА КОНКРЕТНОСТИ,ЛИПСВАТ  ДЕТАЙЛИ ПО ПО НОВИТЕ СХЕМИ,НЕ СТЕ НАМЕРИЛИ ПОДПОМАГАНЕТО  ЧРЕЗ ОБВЪРЗВАНЕ С ПРОИЗВО9ДСТВОТО  КАКВОТО Е БУБАРСТВОТО,ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО И ДР. (още…)

Read Full Post »


 

 

ПРОГРАМА:“ТЕХНОСТАРТ-НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА“

ЦЕЛ:ЦЕЛТА НА  ПРОЕКТА  Е  ДА  СЕ  СТИМУЛИРАТ МЛАДИТЕ  ПРЕДПРИЕМАЧИ-СТУДЕНТИ,ДОКТОРАНТИ И ДИПЛОМИРАНИ В НАЙ-РАННИЯ ЕТАП , НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ЦИКЪЛ-МОМЕНТА НА РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТА-БИЗНЕС-ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАЦИОНИЯ ПРОЕКТ ИЛИ УСЛУГА ПРЕЗ ПЪРВАТА ГОДИНА,ЧРЕЗ  ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ В РАЗМЕР ДО 20 000 ЛВ ЗА ВСЕКИ ОДОБРЕН БИЗНЕС ПЛАН.

КРАЕН СРОК:15 СЕПТЕМВРИ 2014ГОД.

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: ДО 20 000ЛВ

                ИНТЕНЗИТЕТ НА ПОМОЩТА: 90% /10% САМОУЧАСТИЕ /

(още…)

Read Full Post »


                                         ЗДРАВЕЙТЕ  КОЛЕГИ  И ПРИВЕТ  ОТ  КНЕЖА!

 

               ВЕЧЕ  ТРЕТИ ДЕН АГРАРНИЯТ ЕКИП НА  ХОЛДИНГА Е В ГР.КНЕЖА,ЗА ДА ПРОСЛЕДИМ РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИТЕ ЧЕРНИЧЕВИ ФИДАНКИ.ВЕРНИ НА ПРИТЧАТА  „ДЕН  ГОДИНА ХРАНИ“ ,ЗНАЕЙКИ,ЧЕ СЕГА Е ВРЕМЕТО ДА ПОДХРАНИМ И НАПОИМ ЗЕМЯТА,ЗА ДА  ИЗХРАНИ  МАЛКИТЕ ЧЕРНИЧКИ,,НИЕ СМЕ ТУК ЗА ДА ОЦЕНИМ И ТРУДА НА НАШИТЕ КОЛЕГИ В КНЕЖА. (още…)

Read Full Post »

Older Posts »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 272 other followers